Toimintaohjeita tulvatilanteisiin

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Luonnononnettomuuksiin on tärkeää varautua ennalta. Myrskyt, rankkasateet ja tulvat aiheuttavat usein monia samanaikaisia hälytystehtäviä pelastuslaitokselle, jolloin apu ei ehdi kaikkialle nopeasti.

Jos tulvariski on asuinalueellasi mahdollinen, varaudu tulvaan etukäteen. Mieti miten toimit tulvan sattuessa, miten suojaat itsesi ja läheisesi sekä omaisuutesi. Varaudu selviämään kotona muutamia tunteja tai pari päivääkin ilman sähköä ja vettä.

Ennalta varautuminen tulvariskialueilla

 • Tarkista vakuutuksesi kattavuus tulvavahinkojen varalta / tarkista vuokranantajalta vakuutusturvaan liittyvät asiat.
 • Mieti mitä omaisuuttasi ulkona ja sisällä voit tarvittaessa siirtää turvaan ja minne. Minne voisit esim. ajaa autosi tulvan ulottumattomiin?
 • Varaa rakennustarvikkeita, rakennusmuovia, hiekkasäkkejä ja hiekkaa, jotta voit tehdä valleja/patoja estämään tulvaveden tunkeutumista rakennukseen.
 • Hanki pitkävartiset kumisaappaat ja vedenpitäviä säkkejä, joissa saat varavaatteet pysymään kuivina.
 • Tee evakuointisuunnitelma, jotta osaat poistua tarvittaessa asunnostasi ja asuinalueeltasi turvallisesti. Käy suunnitelma läpi myös läheistesi kanssa.
 • Huomioi myös eläinten turvallisuus ennakolta.

 • Selvitä mistä ja miten voit katkaista sähkövirran koko rakennuksesta. Selvitä mistä asuntosi vesi- ja mahdollisen öljy- tai maakaasulinjan saa laitettua kiinni

 • Harkitse uppopumpun, letkujen ja aggregaatin hankkimista, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä pois rakennuksesta myös sähkökatkon aikana.

Tulvan uhatessa

 • Lataa matkapuhelimet.
 • Varaa puhdasta juomavettä sekä ruokatarvikkeita, jotka säilyvät ilman jääkaappia ja jotka voit valmistaa ilman sähköä.
 • Tarkista, että taskulampun paristot ovat toimintakunnossa ja varaparistoja löytyy.
 • Varaa kotiin ensiaputarvikkeita.
 • Varmista, että sadevesijärjestelmät toimivat eivätkä ole tukkeutuneet.
 • Siirrä arvokkaat esineet, sähkölaitteet ja vaaralliset aineet kellarista ja alimmasta kerroksesta lattiatason yläpuolelle tai ylempiin kerroksiin.
 • Suojaa pohjakerroksen lattiakaivot muovilla ja hiekkasäkillä tai muulla sopivalla painolla.
 • Siirrä turvaan tai kiinnitä paikalleen irralliset esineet, jotka saattavat tulvaveden mukana kulkeutuessaan aiheuttaa lisävahinkoja.
 • Siirry ajoissa turvaan tulvaherkältä alueelta. Veden pinta voi nousta nopeasti.
 • Muista tukkia ojarummut ja muut hulevesiputket, joita pitkin vesi voi päästä nousemaan rakennukseen tai tontille.

Tulvan aikana

 • Pysy poissa tulvavedestä. Tulvavesi on usein saastunutta ja voi sisältää myös jätevettä ja kemikaaleja. Älä päästä myöskään lapsia leikkimään tulvavedellä. Veden alla voi myös olla vaaroja näkymättömissä.
 • Kytke sähkö pois päältä, jos tulva uhkaa kiinteistön sähköasennuksia. Katkaise virta vain, jos se on mahdollista tehdä turvallisesti kuivasta paikasta. Pysy kaukana jo kastumaan päässeistä sähkölaitteista.
 • Pyri estämään tulvivan veden pääsy paikkoihin, joissa se voi aiheuttaa vahinkoa.
 • Ole valmiina lähtemään evakkoon, varaa helposti saataville henkilökohtaiset lääkkeesi, pankkikortit, ym.
 • Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat ja aiheuttaa teiden tai siltojen sortumisia. Tulvavesi on voinut myös nostaa viemärikannet paikoiltaan ja vaara piilee näkymättömissä veden alla. Älä siis koskaan aja tulvivalle tielle. Huomioi myös se, että jo 45-60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin.
 • Luonnononnettomuuksien aikana saat lisätietoa päätiedotusvälineistä, kuuntele esim. radion tiedotteita (patteriradio, kännykän tai auton radio). Tietoa saat myös pelastuslaitoksen ja ely-keskuksen sivulta. www.ely-keskus.fi


Lähteet ja lisätietoa

Espoon kaupungin tulvaohje. Tietoa asukkaiden ja omaisuuden turvaamisesta tulvavaara-alueilla

Pientalojen tulvasuojeluohjeet. Käytännön tietoa tulviin varautumisesta sekä toimista tulvien aikana ja niiden jälkeen

Ilmatieteen laitoksen toimintaohjeet äkkitulviin liittyen

Ympäristö.fi Vesitilanne - varoitukset

HSY vedenjakeluhäiriöt

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista

Tulviin varautuminen rakentamisessa, opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla

Julkaistu 12.1.2015 klo 16.49 , päivitetty 2.4.2020 klo 9.27

Aihealue:
 • Turvallisuusohjeet, 
 • Turvallisuus