Nuohous ja tulisijat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella noin neljäkymmentä paloa vuosittain lähtee tulisijoista. Osa paloista syttyy tulisijasta tulleista kipinöistä, osa riittämättömän suojaetäisyyden vuoksi ja osa paloista johtuu tulisijojen ja hormien vaurioista.

Tilastollisesti eniten paloista johtuu kuitenkin ns. nokipaloista, joissa savuhormin sisäpinnalla oleva noki syttyy palamaan. Nokipalojen määrä on kasvanut viime vuosina. Hallitsemattomassa nokipalossa lämpötila hormissa voi nousta jopa 1000 celsiusasteeseen. Tällöin on vaarana hormin rakenteen pettäminen tai lämpötilan nousu niin suureksi, että ympäröivät rakenteet syttyvät. Säännöllisellä nuohouksella ja tulisijan oikealla käytöllä voidaan ehkäistä nokipaloja ja muita palovahinkoja tehokkaasti.

Lain mukaan kiinteistön omistajalla/haltijalla on velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Säännölliset nuohoukset pitävät tulisijat ja hormit turvallisessa kunnossa. Nuohouksella ja puhdistuksella saavutetaan myös merkittävää energiansäästöä.

Nuohoojat ovat palonehkäisyn ja sisäilman puhtauden ammattilaisia

Tulisijojen ja savuhormien kunnon tarkastamisen ja puhdistuksen lisäksi nuohoojat hoitavat mm. ilmanvaihtojärjestelmien tarkastuksia ja huoltoja sekä savuhormien tiiviyskokeita ja korjauksia. Nuohoojat puhdistavat myös lämmityskattiloiden tulipintoja ja tarkistavat laitteiden oikean toiminnan. Heiltä voi kysyä neuvoa palamiseen, tulisijoihin, ilmanvaihtoon sekä paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Nuohoojat ovat palonehkäisyn, kiinteistöjen energiansäästön ja sisäilman puhtauden asiantuntijoita. Heidän antamansa ohjeet kannattaa ottaa todesta ja ryhtyä mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin kodin turvallisuuden takaamiseksi.

Huolehdithan nuohoojan turvallisuudesta

Huolehdi, että nuohoojan on turvallista liikkua kiinteistösi katolla. Onhan tikkaat asennettu oikein ja kattosillat kunnossa?

Lain mukaan kiinteistön omistajalla/haltijalla on velvollisuus huolehtia, että nuohoojalla on turvallinen pääsy piipulle: talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat ovat kiinteät ja käyttökuntoiset. Tikkaat voivat olla joko suojattua terästä tai lahosuojattua, mahdollisimman oksatonta puuta. Jos hormille nousukorkeus on yli 120 cm tarvitaan vielä piipputikkaat ja kaide. 

Julkaistu 18.1.2012 klo 10.19 , päivitetty 7.7.2017 klo 14.10

Aihealue:
  • Paloturvallisuus