Pidä huolta öljysäiliöstäsi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kiinteistön omistaja ja haltija ovat vastuussa kiinteistön öljysäiliöistä. Pelastuslaitos toimii öljysäiliöitä sekä öljylämmityslaitteistoja valvovana viranomaisena.

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön ensimmäinen tarkastus pitää tehdä 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Seuraavien tarkastusten ajankohta määräytyy ensimmäisen tarkastuksen perusteella sen mukaan, missä kunnossa öljysäiliö on.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan paikallisia määräyksiä ja ohjeita öljysäiliöiden sijoittamisesta, tarkastuttamisesta ja käytöstä poistamisesta. Tarkastuksen yhteydessä öljysäiliö puhdistetaan. Säiliön puhdistus on hyvä suorittaa säännöllisesti (5 vuoden välein), vaikka öljysäiliö ei olisi tarkastusvelvoitteen piirissä.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta. Pelastusviranomaisen on tarkastettava öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Myös säiliön vaihdosta tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle.

Vain turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymä asennusliike saa suorittaa öljylämmityslaitteiston asennuksen. Asennustyöstä annetaan kirjallinen todistus työn tilaajalle.
Käyttöönottotarkastuksen voi tilata päivystävältä palotarkastajalta p. 09-816 26815 ma-pe 9:00 - 11:30. Käyttöönottotarkastuksesta veloitetaan pelastuslaitoksen palvelutaksan mukainen hinta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Pidä huolta öljysäiliöstäsi (Tukes)

Öljyntorjunta

Julkaistu 3.1.2012 klo 18.22 , päivitetty 2.4.2020 klo 14.50

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat, 
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus