Tulenkäsittely

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Sytyttäjä vastaa seurauksista ja on velvollinen varautumaan alkusammutukseen.

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Esimerkiksi kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien ns. kertakäyttögrillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö on pelastuslain perustelujen mukaan avotulen tekoa. Avotulta ei saa tehdä toisen maalla ilman maanomistajan lupaa, tämä koskee siis myös kertakäyttögrillejä.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Tulen käsittelyssä on oltava aina erityisen huolellinen. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli voimassa on kovan tuulen varoitus tai metsä- tai ruohikkopalovaara. 

Ilmatieteenlaitoksen varoitukset

Julkaistu 3.1.2012 klo 12.52 , päivitetty 3.1.2012 klo 10.50

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat, 
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet