Laitteiden ja varusteiden kunnossapito

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Säännöllisesti huollettu, tarkastettu ja testattu laitteisto on tehokas, toimintavarmempi ja pitkäikäisempi kuin laitteisto, joka huolletaan ainoastaan vian ilmettyä.

Pelastuslaki velvoittaa huoltamaan, tarkastamaan ja pitämään asianmukaisessa toimintakunnossa erilaisia rakennusten turvallisuuteen liittyviä varusteita ja laitteita. Valmistajan ohjeita huoltojen, tarkastusten ja testausten suhteen tulee noudattaa ellei lainsäädännön perusteella edellytetä tiukempia määräaikoja toimenpiteiden suorittamiseksi. Määräaikoihin voi vaikuttaa myös kohteen käyttötapa.

Säännöllisen huollon, puhdistuksen ja määräaikaistarkastusten tavoitteena on varmistaa laitteiden tehokas ja luotettava toiminta sekä ehkäistä laitteiden ja varusteiden kunnon ja toiminnan heikkenemisestä johtuvat tulipalo- ja onnettomuusvaarat. Esimerkiksi keittiöiden ilmanvaihtokanaviin kertyvä rasva aiheuttaa tulipalon vaaran. Säännöllisillä kunnossapitotoimilla voidaan ehkäistä myös erheellisiä paloilmoituksia. Testauksiin voidaan yhdistää myös käyttökoulutusta; esimerkiksi pikapalopostin koestuksen yhteydessä voi harjoitella sen käyttöä.

Monien laitteiden ja varusteiden huoltoja sekä tarkastuksia saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat tai pätevöityneet ammattilaiset. Kiinteistön omistajan, haltijan tai nimetyn vastuuhenkilön on kuitenkin huolehdittava, että määräaikaistarkastukset ja -huollot suoritetaan ajallaan. Kunnossapidon seurantaa varten jokaiselle laitteelle ja varusteelle on oltava kunnossapitopäiväkirja, josta ilmenee kunnossapitosuunnitelma, suoritetut toimenpiteet, tarkastuksissa ilmenneet puutteet ja niiden korjaustoimenpiteet.

Liitteenä olevaan listaan on koottu keskeisimpiä kiinteistön laitteita ja varusteita koskevia velvoitteita. Tarkemmat tiedot löytyvät asiaa koskevasta lainsäädännöstä tai muista ohjeista.

Paloilmoitinlaitteistot

Laitteistojen määräaikaistarkastus- ja huoltolista (Pdf)

Julkaistu 20.3.2012 klo 13.52 , päivitetty 28.6.2019 klo 10.22

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus