Maatalouselinkeinojen turvallisuuden erityispiirteitä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Maatalouselinkeinojen toiminnanharjoittajien oma toiminta ja aktiivisuus ovat suuressa roolissa onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisyssä. Etenkin tuotantoeläintilat, joiden sijoittumista sääntelevät Aluehallintoviranomaisten myöntämät ympäristöluvat, ovat maantieteellisesti erillään muusta laajamittaisesta teollisesta toiminnasta sekä taajasta asutuksesta.

Vaikka lukumääräisesti tilat ovat vähentyneet, tuotantoeläintilojen yksikkökoko on yhtäjaksoisesti kasvanut. Tilakoon kasvulla on suoraan vaikutusta omaisuusvahinkojen kehittymiseen. Vaikka muussa rakennuskannassa tapahtuneet tulipalot ovat 2000-luvulla kääntyneet laskuun, ovat rakennuspalot maatalouden tuotantorakennuksien osalta lisääntyneet. Tämän muutoksen vuoksi tulisi erityisesti myös turvallisuusasioiden hoitaminen tehdä ammattimaisesti ja määrätietoisesti tuotantoeläintiloilla.

Huom! Korkeatyppistä ammoniumnitraattia koskeviin varastointisäädöksiin on tullut muutoksia 1.2.2012 alkaen
Maatiloilla käytetään kasvien lannoitukseen perinteisten lannoitteiden lisäksi korkeatyppistä (typpipitoisuus 28 %) ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta, jonka käyttöön liittyy erityisiä riskejä. Ammoniumnitraatin varastoinnissa on noudatettava vaarallisia kemikaaleja koskevia säädöksiä, joihin on tullut muutoksia 1.2.2012 alkaen. EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän korkeatyppisen ammoniumnitraatin (typpipitoisuus yli 28 %) varastolle ja turvaetäisyyksille kohdistuvia vaatimuksia on lievennetty, jos varastointiaika on enintään kuusi kuukautta ja varastointimäärä enintään 30 tonnia. Ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle, jos varastointimäärä on vähintään 1000 kg.

Onnettomuuksien ehkäisy tärkeää arvokkaan työn varjelemiseksi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella merkittävimpänä kotieläinmuotona ovat hevoset. Yksistään Espoon alueella on suunnilleen 900 hevosta. Lisäksi alueella toimii lypsytiloja sekä joitain sikatiloja. Koko Uudenmaan ELY -keskuksen (28 kuntaa) alueella eläintiloja on yhteensä noin 660, joista hevostiloja 233 ja lypsykarjatiloja 274, joidenka lisäksi on hieman alle sata nautakarjatilaa sekä noin 50 sikatilaa.

Eläintilojen lukumäärä on eräs pienimmistä Suomen kaikkien ELY-keskusten alueista, mutta jokainen tila on omistajilleen sekä perheenjäsenilleen se kaikkein arvokkain ja tärkein. Tämä on syytä muistaa onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä, sillä laajan vahingon tapahtuessa ei rahallinen korvaus koskaan kata sukupolvien työn tuloksen menettämistä. Lisäksi maatilamatkailu- sekä ratsastusharrastustilojen kävijäkuntaan kuuluu yleensä laaja joukko lapsia ja muita harrastajia, joille eläimet ovat rakkaita.

Julkaistu 12.1.2012 klo 11.15 , päivitetty 17.4.2019 klo 18.05

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet