Poistumisturvallisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on pidettävä poistumisreitit turvallisina ja esteettöminä.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava rakennuksen poistumisturvallisuudesta ja uloskäytävien kulkukelpoisuudesta ja esteettömyydestä.

Laki velvoittaa huolehtimaan poistumisturvallisuudesta, niin että vaaratilanteessa rakennuksessa olevat pystyvät poistumaan rakennuksesta turvallisesti ja tehokkaasti tai heidät voidaan muilla keinoin pelastaa.

Muista huolehtia, ettei uloskäytävillä, kuten porrashuoneessa, eikä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä säilytetä tavaraa. Lisäksi on huolehdittava myös kiinteistön pelastusteiden ajokelpoisuudesta ja esteettömyydestä.

Poistumisturvallisuusselvityksellä kartoitetaan hoitolaitosten sekä palvelu-ja tukiasumisen poistumisturvallisuus

Tiloissa, joissa asuvien toiminta- tai liikuntakyky on tavanomaista heikompi, on toiminnanharjoittajan laadittava poistumisturvallisuusselvitys. Selvityksessä kuvataan miten rakennuksen käyttötapa, henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloon tai muuhun onnettomuuteen varauduttaessa ja poistumisjärjestelyissä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt turvallisuusselvityksen laadintaoppaan. Opas on tarkoitettu paloturvallisuuden suunnitteluun, toteukseen ja ylläpitoon esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Opas tarjoaa käytännön apua poistumisturvallisuusselvityksen tekemiseen.

Poistumisturvallisuusselvityslomake on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja se on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Uudisrakentamisen rakennusluvan yhteydessä vaadittava turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuusselvitystä.  

Julkaistu 10.2.2012 klo 17.06 , päivitetty 3.4.2020 klo 13.00

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuus