Pelastustiet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastustie on ajotie tai muu kulkuyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Jos kohde sijaitsee pelastuslaitoksen tikasauton 10 minuutin toimintavalmiusalueen ulkopuolella, tulee kohteen pelastustiejärjestelyistä neuvotella pelastusviranomaisen kanssa erikseen.

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä, ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että pelastusteitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen tulee muistaa, ettei puita ja pensaita istuteta, eikä esimerkiksi pyykinkuivaustelineitä asenneta, pelastustielle.

Pelastustielle pysäköinti voi vaarantaa ihmishenkiä

Pelastustien esteettömyys on tärkeää kerrostaloasuntojen poistumisen kannalta. Pelastustie vaaditaan kaikille yli kolme kerroksisille rakennuksille ja asuntojen varateille, jotka sijaitsevat yli 10 metrin korkeudessa. Pelastustielle pysäköinti tai pelastustien talvikunnossapidon laiminlyönti voi vaarantaa ihmishenkiä. Tikasautolle tulee järjestää nostopaikat siten, että pelastaminen onnistuu kaikista kolmatta kerrosta korkeammalla sijaitsevista poistumisosastoista, joihin on suunniteltu pelastuslaitoksen toimintaa edellyttävä varatie.

Pelastustien käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää, että pelastustien sijainnit ovat kiinteistössä asuvien ja asioivien tiedossa. Porrashuoneisiin suositellaan asennettavaksi turvallisuusopaste, johon on merkitty pelastustiejärjestelyt.

Löydät lisätietoa pelastustien suunnittelusta ja vaatimuksista pelastustien suunnittelu ja toteutusohjeesta.

Pelastustien merkitseminen

Rakennuslupa-asiakirjoissa määritellyt pelastustiet merkitään tieliikenneasetuksen mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä "Pelastustie, Räddningsväg". Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä. Pelastustiekilpeä voidaan tarvittaessa täydennetään ajo- tai pysäköintikieltomerkein. Vain viranomaisilla hyväksytty ja mitoituksen täyttävä pelastustie voidaan merkitä virallisella merkillä.

Pelastustiet merkitään opastetauluihin. Lisäksi ajoväylien mahdolliset painorajoitukset on merkittävä. Opastetaulut sijoitetaan parkkipaikalle tai sisääntuloteiden varteen ja tarvittaessa se on valaistava. Vain sairasauton mitoituksen täyttävää ajoreittiä ei merkitä pelastustiekilvellä vaan se merkitään opastauluun.

Julkaistu 9.1.2012 klo 10.09 , päivitetty 16.5.2019 klo 11.41

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Yleisötilaisuudet, 
  • Turvallisuus