Pidä huolta itsestäsi ja asuinyhteisöstäsi!

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Taloyhtiöiden turvallisuudesta on vastuussa koko asukasyhteisö, rakennuksen omistaja sekä taloyhtiön hallitus.

Taloyhtiössä jokaisen asukkaan toiminta vaikuttaa useiden muiden ihmisten turvallisuuteen. Toimimalla oikein voit pelastaa naapurisi hengen.

Käsittele tulta varoen ja huolellisesti, pidä palovaroitin toimintakunnossa ja käytä yhteisiä tiloja oikein. Sulje palo-ovet perässäsi ja säilytä tavaroita oikeissa paikoissa. Jos naapurissa soi palovaroitin, pyri nopeasti selvittämään onko kyseessä oikea tulipalo ja hälytä apua hätänumerosta 112.

Pelastussuunnitelmaan kootaan toimintaohjeet onnettomuuksien varalle

Taloyhtiön vastuulla on mm. kartoittaa taloyhtiön riskit ja laatia niiden perusteella pelastussuunnitelma sekä tiedottaa pelastussuunnitelmasta asukkaille ja antaa asukkaille tarvittavat ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteiden hoitamisesta.

Kiinteistönomistajan vastuulla on myös huolehtia talviaikaan toteutettavasta kiinteistön talvikunnossapidosta, kuten lumen ja jäänpoistosta sekä hiekoituksesta. Järjestyslain 5 §:n mukaan piha-alueiden lisäksi kiinteistönomistaja vastaa myös siitä, että katolta putoava lumi ei aiheuta vaaratilanteita ohikulkeville ihmisille tai omaisuudelle.

Asukkaan velvollisuus on:

 • Hankkia palovaroittimet asuntoon, vähintään yksi jokaista alkavaa 60m2.
 • Huolehtia palovaroittimen toimintakunnossa pidosta, pariston vaihtamisesta ja palovaroittimen uusinnasta 8-10 vuoden välein.
 • Käsitellä tulta varovaisesti ja huolellisesti.
 • Huolehtia kodin/asunnon yleisestä turvallisuudesta, esimerkiksi kodin laitteistot huoltamalla ja korjaamalla, torjumalla ennalta tapaturmia ja ylläpitämällä kotivaraa.
 • Huolehtia asunnon tulisijojen nuohouksesta.
 • Tietää missä asunnon veden pääsulku sekä sähkön pääkatkaisin sijaitsevat.
 • Käyttää yhteisiä tiloja oikein:
  • palo-ovien sulkeminen
  • tavaroiden säilytys sallituissa paikoissa (esim. porrashuoneessa ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa, ei lastenvaunuja, ei polkupyöriä, ei asuntokohtaisia kynnysmattoja
  • ajoneuvojen pysäköinti vain sallituilla paikoilla, ei pelastustiellä.

Taloyhtiön velvollisuus on:

 • Huolehtia omatoimisen varautumisen velvoitteista:
  • Tulipalojen ennaltaehkäisystä.
  • Varautumisesta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.
  • Varautua omatoimiseen sammutus- ja pelastustoimintaan.
  • Toimia poistumisen turvaamiseksi tulipalo- ja muissa onnettomuustilanteissa sekä pelastustoiminnan helpottamiseksi.
 • Kartoittaa taloyhtiön riskit ja laatia niiden perusteella pelastussuunnitelma.
 • Määrittää tarvittavat turvallisuusjärjestelyt.
 • Tiedottaa pelastussuunnitelmasta asukkaille ja antaa asukkaille tarvittavat ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteiden hoitamisesta.
 • Huolehtia ilmanvaihtokanavien nuohouksesta.
 • Huolehtia poistumisturvallisuudesta.
 • Huolehtia pelastusteiden ajokelpoisuudesta ja esteettömyydestä.
 • Huolehdittava kiinteistön laitteiden, kuten savunpoiston, väestönsuojan varusteiden ja laitteiden, alkusammutuskaluston huoltamisesta, toimintakunnossapidosta ja tarkastuksista.
 • Huolehtia väestönsuojan kunnossapidosta.
 • Suorittaa omavalvontaa omatoimisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Toimintaohje tulipalon sattuessa:

Savua porrashuoneessa Palo omassa asunnossa
PYSY SISÄLLÄ ASUNNOSSASI Yritä sammuttaa
sulje ovi, minkä jälkeen Poistu asunnosta
soita hätänumeroon 112 SULJE OVI
kerro hätäkeskukselle tilanne SOITA 112 pihalta
noudata saamiasi ohjeita Varoita muita

siirry tarvittaessa parvekkeelle tai
ikkunaan odottamaan pelastuslaitoksen
saapumista, mikäli sinne ei tule savua

ilmaise selkeästi oma sijaintinsa
esimerkiksi heiluttamalla näkyvää vaatetta
ikkunassa.
Julkaistu 20.3.2012 klo 13.05 , päivitetty 24.9.2019 klo 17.35

Aihealue:
 • Turvallisuusohjeet, 
 • Turvallisuus