Yleisötapahtumat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Järjestäjällä on vastuu siitä, että tapahtuma on suunniteltu ja toteutettu niin, että yleisö voi osallistua siihen turvallisesti ja järjestelyt toimivat myös silloin, jos jotain yllättävää sattuu. Ennalta varautumalla onnettomuuksia voidaan ehkäistä. Hyvät suunnitelmat auttavat myös silloin, jos jotain ikävää tapahtuu. On huolehdittava muun muassa siitä, että apu pääsee nopeasti paikalle ja yleisö pääsee turvallisesti poistumaan tapahtumasta. Pelastuslaitokset.fi -sivuille on koottu ohjeita ja lomakkeita, jotka auttavat tapahtuman järjestäjää ennakkovalmisteluissa. Pelastuslaitokset.fi sivustolta löytyvät lomakkeet lähetetään täytettyinä sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espoo.fi

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999) määriteltyjä yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Yleisötapahtuman järjestämistä valvovat monet tahot ja tapahtuman järjestäjän onkin tarvittaessa haettava useita lupia eri viranomaisilta, kuten poliisilta.

Länsi-Uudenmaan poliisi, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Espoon kaupunki ovat laatineet yhteisen ohjeen yleisötilaisuuksien järjestäjille. 

Mikäli yleisötapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.

Huomioithan, mikäli yleisötapahtumaan liittyy tilapäismajoitusta, on noudatettava tilapäismajoituksesta annettua ohjeistusta.

Suurin osa pelastuslaitoksen suorittamasta valvontatyöstä on maksullista 1.1.2013 alkaen. Yleisötapahtuman palotarkastuksesta peritään maksu pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Lisätietoja:

Päivystävä palotarkastaja, arkisin klo 9.00-11.30, puh. (09) 8162 6815

Kesäfestivaali.

Julkaistu 31.10.2014 klo 10.01 , päivitetty 2.9.2020 klo 10.51

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Yleisötilaisuudet
Kohderyhmä:
  • Yhdistykset ja seurat, 
  • Yrittäjät ja yritykset