Yritysten varautuminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan ehkäisemään ennalta onnettomuuksia sekä tarvittavin toimenpitein varautumaan onnettomuuden varalta. Kriisinkestävä yhteiskunta tarvitsee yritysten, järjestöjen ja yksilöiden omaa varautumista julkisen sektorin varautumisen lisäksi. Häiriötilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan jo ennalta, kriisin kohdatessa kyetään toimimaan mahdollisimman tehokkaasti sekä palauttamaan toiminta takaisin kriisin jälkeen.

Yritysmaailmassa varautumisesta käytetään yleisesti termiä jatkuvuuden hallinta. Jatkuvuuden hallinnassa on kyse yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta häiriötilanteissa. Tällaisia häiriötilanteita voivat olla vaikkapa pitkäkestoinen sähkökatko tai tietojärjestelmien tai tietoliikenteen häiriöt. Se voi olla myös jokin yritystä kohtaava onnettomuus, kuten liikekiinteistön tulipalo. 

Osa yrityksistä osallistuu yhteiskunnan varautumiseen myös Huoltovarmuuskeskuksen poolitoiminnassa.

Julkaistu 31.10.2017 klo 10.30 , päivitetty 31.10.2017 klo 10.33

Aihealue:
  • Yrittäminen, 
  • Turvallisuus