Etusivu - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava
Viimeinen

Julkaistu
Oman kodin paloturvallisuus kiinnostaa pientalojen asukkaita Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos lähetti kesällä osalle alueensa pientaloasukkaista paloturvallisuusoppaan ja itsearviointilomakkeen kodin paloturvallisuuden tarkistamiseksi. Tänä vuonna kirjeen sai noin 4100 taloutta.

5.10.2020
Pelastuslaitos osallistuu Turun moottoritien tunneleiden pelastusharjoitukseen

Harjoitukset sulkevat moottoritien Sammatin ja Karnaisten liittymien väliltä. Harjoitukseen osallistuvat pelastuslaitoksen lisäksi sairaanhoitopiiri, poliisi, Väylävirasto, ITMF:n tieliikennekeskukset sekä alueelliset kunnossapitotoimijat. Harjoitus vaikuttaa myös alueen joukkoliikenteeseen.

31.8.2020
Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi ja valvonta on käynnissä

Osa Länsi-Uudenmaan alueen asukkaista saa kesäkuussa postitse lomakkeen ja ohjekirjasen, joiden avulla oman kodin paloturvallisuusasioita voi käydä läpi. Huomiota pyydetään kiinnittämään muun muassa palovaroitinten toimintaan, sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön ja muuhun onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

16.6.2020
Vastaa pelastuslaitoksen toimintaa koskevaan kyselyyn ja vaikuta

Oletko ollut tekemisissä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa? Valmistelemme uutta palvelutasopäätöstä vuosille 2021-2024 ja haluaisimme kuulla, millaisia kokemuksia sinulla on asioinnista kanssamme.

5.5.2020
Inkoon Fagervikin lahden tammikuisen öljyvahingon likaamien rantojen kunnostus on aloitettu

Tutkimusten perusteella kunnostusta vaativien rantojen urakointi on aloitettu ensimmäisten kohteiden osalta. Kunnostus tehdään ympäristöasiantuntijoiden johdolla. Lähipäivinä siivotaan Fagervikin lahden eteläistä ranta-aluetta. Työ on aloitettu pilaantuma-alueen itäpäästä ja etenee kohti länttä.

29.4.2020
Vastuu Inkoon Fagervikin lahden öljyvahingon torjunnassa siirtyy Inkoon kunnalle

Inkoon Fagervikin lahdella tammikuun lopussa sattuneen öljyvahingon torjunta muuttuu öljyntorjunnasta jälkitorjunnaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisvastuu siirtyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta Inkoon kunnalle torstaista 16.4. alkaen.

15.4.2020
Osa Inkoon Fagervikin lahden etelärannan puomituksista poistetaan lähiaikoina

Tämänhetkisen arvion mukaan etelärannan puomitusten poistoa valmistellaan alkavaksi lähiaikoina. Kun lisäpilaantumisen riskiä tai haittaa ihmisen tai ympäristön terveydelle ei enää ole, puomituksia voidaan poistaa.

8.4.2020
Kuutit pärjäävät yleensä ilman ihmisen apua

Pienet kuutit itsenäistyvät jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta seuraavat emojaan ruoanhankintamatkoilla. Ei siis ole lainkaan tavatonta törmätä pieneen kuuttiin lenkkipolun varressa rannikon läheisyydessä näin keväällä.

8.4.2020
Inkoon sataman toiminta palautetaan ennalleen tammikuussa havaitun öljyvahingon jälkeen

Inkoon Fagervikin lahden öljyvahingon torjunta on edennyt tutkimusten ja rantojen suojaamisen osalta niin, että lahden sulkenut meripuomi on voitu poistaa. Meripuomin poiston yhteydessä satama-alueen suojaavia puomeja on lisätty ja samalla sataman toiminta on palautettu ennalleen.

1.4.2020
Inkoon öljyvahingon torjuntatyöt etenevät suunnitelman mukaan

Öljyntorjunta on edennyt tutkimusten ja rantojen suojaamisen osalta niin, että Fagervikin lahden sulkevan meripuomin poistaminen voidaan aloittaa. Meripuomin poiston yhteydessä satama-alueen suojaavia puomeja lisätään ja samalla sataman toimintaa palautetaan ennalleen.

25.3.2020
Kaislojen niitto etenee Inkoon Fagervikin lahdella

Öljyn pilaamaa kaislikkoa poistetaan ensisijaisesti luontoarvoiltaan herkiltä alueilta ja kiinteistöjen rannoilta. Rantojen suojana pidetään edelleen puomeja. Näin estetään jo puhdistettujen alueiden uudelleen saastuminen ja öljyn liikkuminen lahdella.

18.3.2020
Pelastuslaitos pitää huolta ydintoiminnoistaan

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on päättänyt tehostaa toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä oman henkilöstön suojaamiseksi.

16.3.2020
Öljyvahingon torjunta Inkoossa jatkuu

Suomen ympäristökeskuksen lintuasiantuntija tulee torstaina 12.3. arvioimaan öljyvahingon vaikutuksen alueen vesilinnustoon ja laatii suosituksen tarvittaville jatkotoimille.

11.3.2020
Öljyvahingon torjunta ja vahinkojen arviointi jatkuu Inkoossa

Ensi viikolla aloitetaan öljyn pilaaman kaislikon niittäminen pahiten likaantuneilta alueilta. Ympäristöasiantuntijat jatkavat näytteiden ottoa rannoilta ja vedestä.

6.3.2020
Länsi-Uudenmaan pelastusjohtajalle poliisipäällikön kilpi

Länsi-Uudenmaan pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäelle myönnettiin poliisipäällikön kilpi hyvän yhteistyön edistämisestä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa.

28.2.2020
Inkoon Fagervikin lahden torjuntatöitä jatketaan suunnitelman mukaisesti

Pelastuslaitos päättää tehtävistä toimenpiteistä yhteistyössä ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Yksityinen toiminnanharjoittaja hoitaa torjuntatöitä pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

25.2.2020
Espoon Finnoon tulvatilanne on hallinnassa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tarkkailee tilannetta ja tarvittaessa pumppaus käynnistetään uudelleen.

24.2.2020
Espoon Finnoon tulvatilanne, torjuntatoimet ja varautuminen tulevaan viikonloppuun

Viikonlopuksi on luvassa runsaita sateita ja kovaa tuulta. Hallintaan saatu tulvatilanne Finnoossa voi pahentua. Tilannetta tarkkaillaan.

21.2.2020
Fagervikin lahden öljyntorjunta jatkuu edelleen

Fagervikin lahden tilannetta tarkastellaan päivittäin ja pelastuslaitos päättää tehtävistä toimenpiteistä yhteistyössä ympäristöasiantuntijoiden kanssa.

18.2.2020
Kysely Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Espoon kaupungin palveluista

Vastaa kyselyyn ja kerro, miten asioiden hoitaminen sujuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Espoon kaupungin kanssa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

18.2.2020

1
2
3
4
...
10
Seuraava
Viimeinen