Från befolkningsskyddsalarmen hördes 2.12 ungefär klockan 14:37 en felaktig testsignal, som orsakade förvirring runt omkring i Finland. Telefonlinjerna gick heta i Nödcentralverket och i räddningsverken. Det är bra om medborgaren identifierar olika faro- och testsignaler samt vet hur man ska handla när de hörs.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Är ni intresserade av att få besök av proffs inom räddande, hjälpande och förebyggande arbete till er skola?
  • Den nationella brandsäkerhetsveckan ordnas 24.11.-1.12.2018. Veckan inleds med En dag på brandstationen lördagen 24.11 och slutar 1.12 med nordiska Brandvarnardagen.
  • Den internationella hjärtstartardagen firas 16.10.2018. Vi ordnar två evenemang i Esbo, där intresserade kan lära sig återupplivning och hur man använder en hjärtstartare. Grunderna i hjärt- och lungräddning är en viktig medborgarfärdighet som alla borde kunna.
  • Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor om förebyggande och behandling av akuta förgiftningar. Samtalen besvaras av farmaceuter som är specialutbildade inom toxikologi.

Twitter