I fortsättningen ska kunden själv välja och beställa sotningsföretagare. I bostäder som används för stadigvarande boende ska eldstäder sotas årligen, i fritidsbostäder vart tredje år. Sotningen kan också i fortsättningen genomföras endast av en yrkeskunnig sotare.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS

Twitter