Den landsomfattande nödnummerdagen firas måndagen den 11 februari 2019. Vet du hur du kan hjälpa dem som hjälper?
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Vintern är som vackrast i södra-Finland just nu och det har snöat rikligt, så mycket att det börjar vara till besvär. Det här känns i räddningsverkens vardag, framkomsten försenas eller till och med förhindras om farlederna är stockade av snö eller felparkerade bilar.
  • Räddningsverket och avtalsbrandkårer arrangerar flera evenemang i samband med 112-dagen.
  • Ingen människa omkom i bränder år 2018 på Västra Nylands räddningsverks område. Terrängbränder var flera än vanligt på grund av den torra sommaren. Trafikolyckornas antal minskade. Akutvårdsalarmen ökade. Mest berörde akutvårsuppdragen bröstsmärta, andningssvårighet samt cirkulationsstörning i hjärnan.
  • Räddningsverken i Nyland har utvärderat väderleksprognosen tillsammans med Meteorologiska institutet och beslutat att det inte är nödvändigt att ge tilläggsbegränsningar angående användningen av fyrverkeripjäser. Räddningsverken i Nyland uppmanar användarna av fyrverkeripjäser att fästa särskild uppmärksamhet vid de rådande lokala väderleksförhållandena och vid en trygg användning av fyrverkeripjäser.

Twitter