Västra Nylands räddningsverk och Polisinrättningen i Västra Nyland arrangerar säkerhetsevenemang för barn i dagisålder. Se tidpunkter i meddelandet.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Västra Nylands räddningsverk och Hangö Hamn Ab utför en lagstadgad storolycksövning i Västra hamnen i Hangö tisdagen den 21.5 med början kl. 13.00. I övningen används ofarlig övningsrök och räddningsfordon rör sig på området.
  • Varning för skogsbrand har trätt i kraft i Nyland. Fjolårsgräset är mycket torrt, liksom ytskiktet i skogarna och faran för bränder i terrängen är mycket stort. Det är strängt förbjudet att tända öppen eld så länge det ges varning för skogsbrand.
  • Det har varit nästan 40 markbränder i Nyland under april månad. All hyggesbränning och bränning av trädgårdsavfall skall man glömma den här påsken, eftersom prognosen om varning för gräsbrand är i kraft i södra Finland under slutet av veckan.
  • Västra Nylands räddningsverk övar i Södrik i Esbo den 2–5 april, den 9–12 april och den 23–24 april 2019. Övningarna den 25-26 april är inhiberade eftersom väderförhållandena är sådana att brandrök kan förorsaka betydande besvär för närområdet.

Twitter