Saknar du eller ditt barn en hobby? Vill du hjälpa andra i olycksfall? Delta i den frivilliga brandkårens / avtalsbrandkårverksamhet.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Västra Nylands räddningsverk och Polisinrättningen i Västra Nyland arrangerar säkerhetsevenemang för barn i dagisålder. Se exakta datum och platser i nyheten.
  • Räddningsverkets brandstationer i Esbo har öppet hus under Esbodagen 31.8.2019. Välkommen och bekanta dig med vår personal och fordon.
  • Västra Nylands räddningsverk genomför ett pilotprojekt under hösten och sommaren vars syfte är att observera säkerheten i verksamhetsområden i samarbete med tre avtalsbrandkårer. Avtalsbrandkårerna rör sig längs vägarna i deras egna byar och observerar bland annat synligheten av husnummer.
  • Västra Nylands räddningsverk och polisinrättningen önskar alla invånare en trevlig och säker midsommar. Det lönar sig att ta några saker i beaktan gällande säkerheten så att festandet kan pågå utan att myndigheternas hjälp behövs.

Twitter