Nu har du väl redan laddat ner 112 Suomi applikationen? Då du ringer ett nödsamtal via applikationen positioneras du automatiskt.
Säkerhetsguide 23-12-2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • På grund av övningen stängs motorvägen av mellan Sammatti och Karnais avtagen. Förutom räddningsverket kommer sjukvårdsdistriktet, polisen, Trafikledsverket, ITMF vägtrafikcentraler och regionala underhållsaktörer att delta i övningen. Övningen kommer också att påverka kollektivtrafiken i området.
  • En del av Västra Nylands områdets invånare får i början av juni en blankett och en handbok i posten med vilka man kan kontrollera hemmets brandsäkerhet. Uppmärksamhet begärs för bland annat brandvarnarnas funktion, säker användning av elektriska apparater och övrigt förebyggande av olyckor. Det är viktigt att returnera blanketten till räddningsverket. Handboken blir kvar hos invånaren.
  • Har du haft kontakt med Västra Nylands räddningsverk? Vi bereder ett nytt beslut om räddningsverkets servicenivå för 2021–2024 och vill höra om dina erfarenheter av dina kontakter med oss.
  • Restaureringsåtgärder har påbörjats vid de objekt där det enligt undersökningarna krävs. Restaureringen görs under ledning av miljöexperter. Under de närmaste dagarna städas Fagervikens södra stränder. Arbetet har påbörjats i den östra ändan och framskrider mot väst.

Twitter