Saknar du eller ditt barn en hobby? Vill du hjälpa andra i olycksfall? Delta i den frivilliga brandkårens / avtalsbrandkårverksamhet.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Västra Nylands räddningsverk övar räddningsverksamhet med Suomen Ilotulitus Oy i Tötar Lojo på måndag den 18 november kl. 9-12. I området rör sig då ett stort antal fordon från räddningsverket, och övningarna kan i någon mån orsaka rök och ljud i näromgivningen.
  • Den internationella återupplivningsdagen firas den 16 oktober 2019. Alla kan rädda ett liv med hjärt-lungräddning och med att ringa 112 för hjälp. Vi ordnar ett återupplivnings (Restart a Heart Day) evenemang i Otnäs, Esbo. Lär dig rädda liv med oss!
  • Västra Nylands räddningsverk övar brandsläckning i flervåningshus och räddningsverksamhet på Kirstiåsen lördag−söndag den 5−6 oktober.
  • Västra Nylands räddningsverk och Polisinrättningen i Västra Nyland arrangerar säkerhetsevenemang för barn i dagisålder. Se exakta datum och platser i nyheten.

Twitter