Nu har du väl redan laddat ner 112 Suomi applikationen? Då du ringer ett nödsamtal via applikationen positioneras du automatiskt.
Säkerhetsguide 23-12-2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS

Twitter