Sotning är viktigt för brandsäkerheten. När man sotar regelbundet hålls eldstäder och rökkanaler i säkert skick och det uppstår inte sotbrand. Sotningen ska utföras av en yrkeskunnig sotare.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Västra Nylands räddningsverks Esbo brandstationer har öppna dörrar i samband med Esbo-dagen 24.8.2018 kl 15-19.
  • Då midsommarfirandet närmar sig är det bra att tänka på säkerheten och sköta om sig själv och sina närmaste.
  • Det skärpta förbud att göra upp öppen eld som utfärdats för området av räddningsverken i Nyland den 29.5.2018, och de begränsningar som ansluter till förbudet, upphörde onsdag den 20.6.2018 kl. 12.00. Räddningsmyndigheterna önskar, att trots att skogsbrandsvarning inte gäller i landskapet Nyland, så skall var och en använda speciell noggrannhet och övervägande vid uppgörande av öppen eld och förbereda sig ordentligt genom att ha först handsläckningsutrustning till förfogande.
  • För tillfället är det mycket stor risk för skogsbränder i hela landet. I Nyland har det bara under majmånad varit totalt 188 terrängbränder. Av dessa har 78 stycken orsakats av ovarsam hantering av eld och 40 stycken har bedömts som anlagda. Räddningsverken i Nyland har bestämt att tillsvidare är det förbjudet att uppgöra öppen eld på hela området. Förbudet gäller även hyggesbränning.

Twitter