Västra Nylands räddningsverk genomför ett pilotprojekt under hösten och sommaren vars syfte är att observera säkerheten i verksamhetsområden i samarbete med tre avtalsbrandkårer. Avtalsbrandkårerna rör sig längs vägarna i deras egna byar och observerar bland annat synligheten av husnummer.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Västra Nylands räddningsverk och Polisinrättningen i Västra Nyland arrangerar säkerhetsevenemang för barn i dagisålder. Se exakta datum och platser i nyheten.
  • Räddningsverkets brandstationer i Esbo har öppet hus under Esbodagen 31.8.2019. Välkommen och bekanta dig med vår personal och fordon.
  • Västra Nylands räddningsverk och polisinrättningen önskar alla invånare en trevlig och säker midsommar. Det lönar sig att ta några saker i beaktan gällande säkerheten så att festandet kan pågå utan att myndigheternas hjälp behövs.
  • En del av Västra Nylands områdets invånare får i början av juni postledes en blankett, samt en handbok med vilka man kan gå igenom hemmets brandsäkerhets saker. Uppmärksamhet begärs för bl.a. brandvarnarnas funktion, säker användning av elektriska apparater och annat förebyggande av olyckor. Det är viktigt att returnera blanketten till räddningsverket.

Twitter