Då midsommarfirandet närmar sig är det bra att tänka på säkerheten och sköta om sig själv och sina närmaste.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Det skärpta förbud att göra upp öppen eld som utfärdats för området av räddningsverken i Nyland den 29.5.2018, och de begränsningar som ansluter till förbudet, upphörde onsdag den 20.6.2018 kl. 12.00. Räddningsmyndigheterna önskar, att trots att skogsbrandsvarning inte gäller i landskapet Nyland, så skall var och en använda speciell noggrannhet och övervägande vid uppgörande av öppen eld och förbereda sig ordentligt genom att ha först handsläckningsutrustning till förfogande.
  • För tillfället är det mycket stor risk för skogsbränder i hela landet. I Nyland har det bara under majmånad varit totalt 188 terrängbränder. Av dessa har 78 stycken orsakats av ovarsam hantering av eld och 40 stycken har bedömts som anlagda. Räddningsverken i Nyland har bestämt att tillsvidare är det förbjudet att uppgöra öppen eld på hela området. Förbudet gäller även hyggesbränning.
  • På grund av det torra och varma vädret som pågått länge är terrängen nu mycket torr och lättantändlig. I nästan hela landet råder varning för skogsbrand, vilket enligt räddningslagen innebär att varken lägereldar eller andra eldar får göras upp. Räddningsverken uppmanar alla att se till att terrängbränder inte uppstår.
  • Brandutredarna vid Finlands räddningsverk uppmanar ägare till gårdsbruksenheter att regelbundet underhålla och rengöra spannmålstorkarna. En väl underhållen och ren torkningsanordning minskar märkbart brandrisken.

Twitter