Nu har du väl redan laddat ner 112 Suomi applikationen? Då du ringer ett nödsamtal via applikationen positioneras du automatiskt.
Säkerhetsguide 23-12-2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Oljebekämpningen i Fagerviken i Ingå har för undersökningarnas och skyddandet av strändernas del framskridit så, att havsbommen som stängt av viken har kunnat tas bort. I samband med detta har flera nya bommar lagts ut för att skydda hamnområdet. Samtidigt har hamnens verksamhet återgått till det normala.
  • Oljebekämpningen har för undersökningens och skyddandet av strändernas del framskridit så långt att man kan inleda avlägsnandet av havsbommen som stänger av viken. Medan detta görs sätts fler bommar ut för att skydda hamnområdet och hamnverksamheten återgår till det normala.
  • Vass som förorenats av olja avlägsnas i första hand på områden med känslig natur och vid fastigheters stränder.
  • Västra Nylands räddningsverk har bestämt att förstärka åtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset och för att skydda egen personal.

Twitter