Akutvård och sjuktransport

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Västra Nylands räddningsverk producerar akutvårdstjänster på grundval av ett samarbetsavtal med sjukvårdsdistriktet. Akutvårdens tillgänglighet, nivå och innehåll fastställs i ett beslut om servicenivå.

Västra Nylands räddningsverks system för akutvårdstjänster är uppbyggt så att så många patienter i nödläge som möjligt ska nås i tid, att de kan få akutvård av hög kvalitet enligt situation och samtidigt säkerställs att patienten vid behov snabbt transporteras till en riktig och ändamålsenlig vårdplats. Patienter i nödläge ska nås med största möjliga snabbhet för att patientens möjligheter att klara sig och resultatet av den fortsatta vården är de bästa möjliga. En betydande del av patienterna inom akutvården är dock inte i nödläge.

Västra Nylands räddningsverk har flera akutvårdsenheter samt en fältledningsenhet för akutvård i omedelbar larmberedskap. Till akutvårdstjänsterna som helhet hör verksamhet på akutvårds-, primär- och vårdnivå samt fältledning. Samarbete bedrivs bl.a. med de lokala räddningsverken, avtalsbrandkårerna, sjukvårdsdistrikten, FinnHEMS läkarhelikoptern, primärvården och socialvården samt polisen.

Första respons

Västra Nylands räddningsverk tar hand om första respons i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Högfors, Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå (samarbetsavtal mellan kommunerna).

Med första respons avses första hjälpen, bedömning av patientens situation, rapportering av iakttagelser och inledning av vård som görs för en allvarligt skadad/insjuknad person  av den myndighet eller person under myndighetens överinseende (t.ex. medlem i en avtalsbrandkår) som först kommer till platsen.

Kvaliteten på tjänsten och den genomförda vården övervakas med hjälp av expertbedömning och ett system för statistikföring samt genom kundrespons och utredningar.

Publicerad 10-02-2012 kl. 20.28 , uppdaterad 09-11-2018 kl. 16.23

Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Nödnummer, 
  • Räddningstjänster