Akutvårdsenheter

Västra Nylands räddningsverk verkar som en del av det nivåstrukturerade systemet för akutvård. Systemets mål är att patienten på platsen ska få den undersökning och vård som situationen kräver. Räddningsverkets akutvårdsenheter är spridda över verksamhetsområdet för att hjälpen ska komma fram så snabbt som möjligt i alla områden i Västra Nyland. Enheterna är i beredskap varje dag dygnet runt.

Enhet för första respons: en brandbil försedd med vårdredskap och med personal som utbildats för att utföra första akut omhändertagande. Motsvarande uppdrag kan också utföras av en för verksamheten godkänd brandbil inom en avtalsbrandkår. De här enheterna transporterar inte patienter. Med första respons avses den enhet som först når en patient i nödläge och kan ge livräddande första hjälpen och bedöma situationen. Utöver enheten för första respons larmas också en akutvårdsenhet alltid till platsen.

Akutvårdsenhet med basvård: personalen har tillräckliga färdigheter att övervaka och ta hand om patienten. Vid behov kan enhetens personal också sätta in enkla livräddande vårdåtgärder. Vården genomförs enligt anvisningar av den ansvarige läkaren för akutvården.

Akutvårdsenhet med avancerad vård: personalen har utbildning i att ge nödfallspatienter intensiv vård. Akutvårdarna vårdar patienten enligt anvisningar av den ansvarige läkaren för akutvården. På basis av nödcentralsanmälan sänds en akutvårdsenhet med avancerad vård alltid vid situationer där patientens liv är hotat, utöver första respons.

Fältledningsenheten för akutvård: personalen har utbildning i att ge nödfallspatienter intensiv vård. Chefen övervakar och leder akutvårdsverksamheten inom sitt område. De här enheterna transporterar inte patienter.

FinnHEMS läkarhelikoptern

Larm till enheterna för första respons kommer koncentrerat från Nödcentralen, som gör en riskbedömning, dvs. bedömer hurdan hjälp patienten behöver. Nödcentralsverket

Publicerad 13.2.2012 kl. 14.26 , uppdaterad 1.2.2017 kl. 14.59

Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Räddningstjänster