Första hjälpen

Håll dig lugn vid olycksfall och ring nödnumret 112.

Första hjälpen är hjälp som ges på platsen åt den som skadat sig eller insjuknat. Med livräddande första hjälpen avses att trygga den nödställdas grundläggande livsfunktioner och att förhindra att patientens tillstånd försämras.

Första hjälpen är en medborgarfärdighet och en del av grundtryggheten. Färdigheterna kan läras in och övas. Redan med blygsamma färdigheter kan du rädda en person till livet eller förhindra bestående invaliditet. Enligt lagen är var och en skyldig att hjälpa andra i nödsituationer. Utbildning i första hjälpen ges av bl.a. Finlands Röda Kors. FRK:s webbplats innehåller också ett heltäckande faktapaket med anvisningar om första hjälpen

Publicerad 13.2.2012 kl. 14.51 , uppdaterad 1.2.2017 kl. 15.02

Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Räddningstjänster