Praktik

Varje år praktiserar flera medicine studerande samt studerande inom hälsovårds- och räddningsbranschen genom att delta i arbetet inom akutvården  i Västra Nylands räddningsverks distrikt.

Studerande vid olika läroanstalter inom social- och hälsovårdsbranschen, yrkeshögskolor, statliga Räddningsinstitutet samt Helsingfors universitet utför praktik relaterad till yrkesexamen vid akutvårdsenheterna på vård- och primärnivå. Ett flertal personer med olika yrkesexamina i räddnings- och hälsovårdsbranschen får också årligen inblick i akutvårdstjänsterna.

Läroanstalterna kan i praktikfrågor kontakta Västra Nylands räddningsverk.

Publicerad 13.2.2012 kl. 16.23 , uppdaterad 1.2.2017 kl. 15.07

Ämne:
  • Räddningstjänster
Målgrupp:
  • Elever och studerande