Vanliga frågor

Jag glömde Fpa-kortet i ambulansen, hur får jag det tillbaka?

Fråga efter Fpa-kortet hos Västra Nylands räddningsverks Lägescentral. Föremål vilkas ägare inte går att fastställa levereras till Esbos hittegodsbyrå (bl.a. mobiltelefoner, nycklar).

Kan en anhörig åka med i ambulansen?

Akutvårdspersonalen bedömer varje situation för sig. Det finns begränsat med utrymme i ambulansen och säkerhetsfaktorerna är avgörande.

Varför for ambulansen inte dit jag ville?

Den ansvarige läkaren vid HNS:s akutvård ger anvisningar om vart patienten ska föras; beslutet bottnar alltid i medicinska grunder.

När kan jag ringa 112?

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, faktiska nödsituationer, vid hot mot liv, hälsa, egendom eller miljö eller om fara hotar, eller om det finns anledning att misstänka detta. Ring inte nödnumret i icke brådskande ärenden eller för att ställa frågor. Om du är osäker på om det handlar om en nödsituation är det säkrare att ringa 112 än att låta bli. Nödcentralsjouren ställer de frågor som behövs samt ger råd och anvisningar till den som ringer.

Läs mer om att ringa nödnumret på Nödcentralsverkets webbplats

Publicerad 13.2.2012 kl. 16.28 , uppdaterad 13.2.2012 kl. 16.28

Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Nödnummer, 
  • Räddningstjänster, 
  • Säkerhet