Ansvaret för oljebekämpningsarbetet i Fagerviken övergår till kommunen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-04-2020 kl. 14.58

Bekämpningsarbetet efter oljeläckaget i Fagerviken i januari övergår till efterbekämpning. I praktiken innebär detta att myndighetsansvaret flyttas över från räddningsverket till Ingå kommun från och med torsdag 16.4.

Vass ska ännu slås på några ställen utanför Storramsjö och på vikens norra strand. Man har kunnat ta bort bommar på den södra sidan. Avlägsnandet av bommar bedöms alltid områdesvis utgående från undersökningsrapporter och strandrekognosering.

Leverans av de fastighetsspecifika rapporterna för de undersökta strandområdena påbörjas denna vecka. Rapporter färdigställs efter hand och de skickas till fastighetsägarna efter myndigheternas godkännande. Restaureringsarbetet på de stränder som kräver det inleds på de första objekten under april månad.

Det har påträffats delar av absorberingsbommar även utanför Fagerviken. Om man hittar sådana på sin strand ska man kontakta Kalle Bask på Meritaito (tel. 0207 030 317).