Använd fyrverkeripjäser på tryggt vis

28.12.2018 kl. 15.24

Försäljningen av fyrverkeripjäser började torsdagen 27.12 och pågår till nyårsafton 31.12. Avfyra endast godkända fyrverkeripjäser som saluförs i Finland. De godkända fyrverkeripjäserna har CE-märking. Det är förbjudet att använda nödraketer som fyrverkeripjäser. Osaklig avfyrning av nödraketer kan leda till onödiga spaningspådrag, i synnerhet vid hav och sjö.

Västra Nylands räddningsverket kontrollerar på alla försäljningsställen att säkerhetsarrangemangen och försäljarnas tillstånd är i sin ordning. Det finns 94 försäljningställen på området. Det är extra viktigt att fyrverkeripjäser inte säljs till personer under 18 år. Ifall räddningsverket observerar seriösa brister eller försäljning åt barn, kan försäljtillståndet dras in.

En säker användning av fyrverkeripjäser är på de vuxnas ansvar

Enligt lagen är det bara personer över 18 år som får köpa, inneha och använda fyrverkeripjäser. Du äventyrar väl inte ditt barns och andras hälsa genom att överlåta fyrverkeripjäser åt minderåriga! Den som skaffar sig fyrverkeripjäser bär alltid ansvaret för deras användning.

Att avfyra fyrverkeripjäser är tillåtet från nyårsafton 31.12 kl. 18.00 till nyårsnatten 1.1 kl. 02.00. Ta reda på vilka begräsningar som råder i ditt område för avfyrning av fyrverkerier.

Den som fyrar av fyrverkeripjäser bör vara fullvuxen och i nyktert tillstånd. Använd skyddsglasögon då du tänder fyrverkeripjäser. Det är bra om också publiken skyddar sina ögon. Läs Minneslista för en trygg fyrverkerihantering (Tukes)

Lokala begränsningar för fyrverkerier

Västra Nyland

• Fyrverkeripjäser får inte avfyras på industriområden.

• Hangö: I centrum får man endast avfyra fyrverkeripjäser på Regattastranden (allmän badstrand vid frihetsmonumentet).

• Raseborg: Karis, det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser i järnvägsstationens omgivning. Ekenäs, i centrum får man endast avfyra fyrverkeripjäser på följande platser: Södra Viken, Ormnäs strand, Knipnäs strand, Handelshamnen ja Stallörsparken.

• Lojo: Sammatti, det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser inom 300 meters radie från kyrkan.

Regler för användning av fyrverkeripjäser varierar mellan olika räddningsområden, så kom ihåg att granska tillvägagångssättet och reglerna i din kommun.

Västra Nylands räddningsverk önskar alla ett tryggt årsskifte!


Ämne:
  • Säkerhet