Anvisningar för byggare

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Anvisning för ansvariga arbetsledare om särskild brandsyn

Särskild brandsyn görs på byggplatsen före ibruktagningskontroll av byggnaden. Räddningsmyndigheterna förrättar särskild brandsyn. Byggnadstillsynsmyndigheten kontrollerar byggnaden då den ska tas i bruk. Vid tillsynen ska alla nödvändiga tillståndsdokument med myndigheternas stämpel finnas tillgängliga, inklusive en brandteknisk plan eller promemoria.

Du kan kontakta oss gällande styrning av byggandets planering här: 

pelastus.suunnittelunohjaus@espoo.fi

Esbo, Grankulla:

Jukka Saari (PV-luokan hankkeet) jukka.t.saari(a)espoo.fi

Nina Piela-Tallberg ,nina.piela-tallberg(a)espoo.fi

Karl-Henrik Widbom , karl-henrik.widbom(a)espoo.fi

Kaarlo Minkkinen, kaarlo.minkkinen@espoo.fi

Kyrkslätt, Raseborg, Hangö, Ingå:

Marcus Hindersson, marcus.hindersson(a)espoo.fi

Rasmus Fredriksson, rasmus.fredriksson(a)espoo.fi

Lojo, Vichtis, Högfors, Sjundeå:

Jukka Saari, jukka.t.saari(a)espoo.fi

Jani Kuutsa, jani.kuutsa(a)espoo.fi

Anvisningar för ansvariga arbetsledare

Blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet

Blanketten ska bifogas till bygglovsdokumenten och motsvarande uppgifter ska framföras i huvudritningarna.

Blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet

Planeringsguide för räddningsväg

Denna guide hjälper dig att planera räddningsvägar i en byggnad. Guiden kan tillämpas inom Västra Nylands räddningsverks område.

Planeringsguide för räddningsväg (på finska) (pdf, 1011 Kt)

Anvisning för vattenledningsnäts planerare

Planeringsguide för släckvatten (på finska) (pdf, 42 Kt)

Myndighetsnätets inomhustäckning

Enligt räddningslagen ska hörbarheten hos myndighetsradionät säkras i byggnader och konstruktioner samt i trafik- och servicetunnlar där personsäkerhetsrisken är större än vanligt (Räddningslagen 379/2011, 109 §). Västra Nylands räddningsverk har tillsammans med närliggande räddningsverk och Suomen Erillisverkot gjort upp en anvisning om nybyggen, och samma anvisning tillämpas också då man genomför inomhustäckning i en färdig byggnad.

Mer information om hur inomhustäckning av myndighetsnät görs får du på Suomen Erillisverkot Oy:s webbplats.

Blanketter

Myndighetsnätet VIRVEs inomhustäckning (att säkra hörbarhet i fastigheter)

Virve-inomhusnätets tarvekartoituslomake L1

(Lomake L1, Word-muodossa)

Tänk på det här när du placerar avfallskärl:

För att förebygga anlagda elsvådor är det viktigt att avfallskärlen på gården är placerade eller skyddade så, att en brand som antänds i dem inte kommer åt att spridas till byggnader. Enligt räddningslagen 9 § ska en byggnad, konstruktion och dess omgivning hållas i sådant skick att risken för att en eldsvåda uppstår, avsiktligt anläggs och sprider sig är liten. Den försäkrade eller den som tar en försäkring är förpliktad att sköta om bekämpning av anlagda bränder också enlig Finansbranschens centralförbunds skyddsanvisning för förebyggande av anlagda elsvådor.

Avfallskärlens säkerhetsavstånd till byggnadernas takskägg

4 meter

 • enskilda avfallskärl på 240 och 600 liter
 • avfallskärl av metall
 • djupbehållare

6 meter

 • rader med flera avfallskärl
 • rullpallar för kartong

8 meter

 • sopskjul utan separata avdelningar
 • växelflak (öppna flak) med brandfarliga material

Sopskjul som placeras invid en vägg

Det är inte alltid möjligt att nå målen för avfallskärlens säkerhetsavstånd (8 m). Då måste konstruktionerna ha brandsektioner. Det viktigaste med skjulets konstruktion är att vägg- och takkonstruktionerna i sin helhet tål påfrestningarna från en brand i skjulet enligt brandklass, med undantag av en ventilationsvägg (försäkra dig om att en eventuell brand inte kommer åt att sprida sig från sopskjulet till andra byggnader).

Ventilationsväggen i ett öppet skjul placeras så, att den inte vetter mot byggnaden och minst på fyra meters avstånd från byggnaden. Skjulets övriga väggar och taket ska byggas enligt kraven för byggnadens brandklass. Säkerhetsavståndet från en öppen ventilationsvägg till en grannbyggnad ska också beaktas.

Upplysningar:

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland har gett ut en guide om ämnet (Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta).

Finansbranschens skyddsanvisning Förebyggande av anlagda bränder (på finska).

Anmälan om skyddsrum

Anmälan om skyddsrum

Publicerad 24-06-2013 kl. 15.53 , uppdaterad 12-02-2021 kl. 12.21

Ämne:
 • Brandsäkerhet, 
 • Säkerhetsanvisningar