Att göra upp öppen eld

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Eld lågor.
En god dräng, men en dålig husbonde.

I alla situationer behöver man markägarens tillstånd för att uppgöra öppen eld, om brännandet inte sker på egen mark.

Enligt räddningslags 6 § får öppen eld inte göras upp ”om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar" (alltså då varning för skogsbrand, gräsbrand eller hård vind gäller).

Tillräckliga redskap för förstahandssläckning ska finnas på bränningsplatsen. Reservera i närheten till exempel vattenämbar eller en trädgårdsslang under tryck. Övrigt bör man vara tillräckligt försiktig att elden inte sprids.

Minneslista för eldantändare:

 • Man bör alltid ha markägarens tillstånd för att uppgöra öppen eld.
 • Under varning för skogsbrand och hård vind är det förbjudet att uppgöra öppen eld.  
 • Bottnen av lägereld bör släckas noggrant.
 • Bränn inte skräp eller byggavfall. 
 • Reservera förstasläckningsutrusting (t.ex. vattenämbar, trädgårdsslang).
 • Lämna inte elden obevakad!
 • Antändare har alltid ansvaret för möjliga skador!
Publicerad 09-09-2014 kl. 11.06 , uppdaterad 02-09-2020 kl. 12.31

Ämne:
 • Brandsäkerhet, 
 • Säkerhetsanvisningar