Bränning av trädgårdsavfall

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
 Tillstånd och anmälningar
 

I alla situationer behöver man markägarens tillstånd för att uppgöra öppen eld, om brännandet inte sker på egen mark. Räddningsmyndigheten har inte fullmakt att ge tillstånd för bränning av avfall. Detta gäller även trädgårdsavfall (löv, kvistar o.dyl.).

Enligt räddningslags 6 § får öppen eld inte göras upp ”om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar" (alltså då varning för skogsbrand, gräsbrand eller hård vind gäller).

Förbränning av avfall

Förbränning av avfall är förbjudet enligt miljömyndigheternas bestämmelser. Detta gäller även förbränning i tunna eller motsvarande kärl.

Det är till exempel förbjudet att bränna behandlat trä, faner och plast i uppvärmningsanläggningen eller i andra eldstäder. Rent och obehandlat trä får brännas i en saklig eldstad. Undantag är "förbränning av ris och löv". Om detta berättas nedan. Med ris menas här kvistar, halm, avverkninsavfall, löv från växter samt annat motsvarande ofarligt trädgårdsavfall från naturen.

Förstörandet av trädgårdsavfall

Kommunernas miljömyndigheter rekommenderar att man komposterar trädgårdsavfallet och dylikt på egen gård. Om detta inte är möjligt kan det föras till kommunernas uppsamlingsplatser.

Förbränning av trädgårdsavfall

Anvisningarna baserar sig på kommunernas miljöbestämmelser och miljömyndigheternas anvisningar. På tätt bebyggt område förbjuds oftast förbränningen med motiveringen, att den tjocka röken som uppstår vid förbränningen orsakar oskäligt rök- och luktolägenheter för närboende grannar. Röken och sotpartiklarna som finns i röken orsakar även hälsoproblem.

Utanför tätt bebyggda områden är det tillåtet att bränna kvistar, halm, avverkningsavfall, löv från växter eller motsvarande ofarlig naturlig trädgårdsavfall bara det inte förorsakar olägenheter för grannarna. Med öppen eld menas här även förbränning i tunna eller motsvarande. (bl.a. Esbo stads miljöskyddsbestämmelser, 15§). Varning för skogsbrand får inte vara i kraft. Man behöver inte anmäla förbränning av trädgårdsavfall till räddningsmyndighet eller nödcentral. I första hand rekommenderas dock kompostering.

Problemsituationer

Förstörandet av avfall och tolkningarna av bestämmelser hör till kommunernas miljömyndigheter. Om man tycker att förbränningen av trädgårdsavfallet orsakar rökproblem och det fortsätter trots tillsägelse, kan man anmäla polisen om saken.

Allmän försiktighet

Då man utför förbränningen bör man reservera i närheten förstasläckningsutrustning, till exempel vattenämbar eller en trädgårdsslang under tryck. Övrigt bör man vara tillräckligt försiktig att elden inte sprids.

Minneslista för eldantändare:

Man bör alltid ha markägarens tillstånd för att uppgöra öppen eld. Under varning för skogsbrand och hård vind är det inte tillåtet att uppgöra öppen eld. Antänd inte eld på mörktiden, så att du inte förorsakar falsk nödanmälan. Bottnen av lägereld bör släckas noggrant. Bränn inte skräp eller byggavfall.  Reservera förstasläckningsutrusting (t.ex. vattenämbar, trädgårdsslang). Lämna inte elden obevakad! Antändare har alltid ansvaret för möjliga skador!

Tilläggsinformation

Publicerad 12-04-2013 kl. 12.14 , uppdaterad 25-03-2020 kl. 9.28

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd, 
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Boende, 
  • Säkerhet
Målgrupp:
  • Barn och familjer