Hygges- och halmbränning samt hantering av eld som orsakar mycket rök

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Räddningsverket ska meddelas om hygges- och halmbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök två veckor före bränningen.

Skräp (t.ex. byggavfall) får aldrig brännas. Kommunernas miljöskyddsföreskrifter reglerar bränning av ris och kvistar samt annat trädgårdsavfall.

Endast med markägarens tillstånd

Observera att bränning kan göras på egen mark, på andra områden måste du ha markägarens tillstånd.

Vid hård vind (över 14 m/s), skogsbrandsvarning eller fara för gräsbrand är det förbjudet att göra upp eld.

Tillräckliga redskap för förstahandssläckning ska finnas på bränningsplatsen. Observera också eventuella rökolägenheter som påverkar grannarna.

Med nedanstående blankett kan du meddela om hantering av eld som orsakar mycket rök och om hygges- och halmbränning på stora områden (t.ex. skogsbränning, hygges- och halmbränning på stora åkerområden eller bränning av stora rishögar). Kartkoordinater för anmälan hittar du påNödcentralens webbplats. Anmälan lämnas per e-post till Västra Nylands räddningsverk på adressen pelastuslaitos(AT)espoo.fi.

Meddelande om hygges- och halmbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök (Word) (på finska)

Publicerad 27-05-2013 kl. 9.59 , uppdaterad 03-06-2014 kl. 12.47

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd, 
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar