Bilgaragens brandsäkerhet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Anvisningen om bilgaragens brandsäkerhet redogör för den syn Västra Nylands räddningsverk har på bilgaragens säkerhet, på hur den ska utvecklas och upprätthållas. Användningsändamålet, som antecknats i bygglovshandlingarna, ställer vissa krav på hur lokalerna får användas. Lokalens användningsändamål handlar bland annat om det hur väl lokalens strukturer håller under en brand.

I bilgarage får brännbara vätskor och gaser lagras, men endast i begränsad utsträckning. Använder man elapparater i bilgarage ska man beakta flera olika säkerhetsaspekter, till exempel apparaternas skick och att installationer gjorts på rätt sätt. Anvisningarna om bilgaragens brandsäkerhet finns i sin helhet i pdf-filen nedan.

Bilgaragets brandsäkerhetsanvisning (pdf, 51 Kt) 

Publicerad 11-06-2014 kl. 14.04 , uppdaterad 04-12-2020 kl. 8.49