Felaktiga brandlarm

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Skriftlig rättelseuppmaning

Räddningsverket skickar en skriftlig rättelseuppmaning efter två felaktiga brandlarm som skett under tolv på varandra följande månader. Rättelseuppmaningen skickas till ägaren, innehavaren, verksamhetsidkaren eller till en annan aktör som har slutit avtal om brandlarm med nödcentralen.

Efter att ha fått rättelseuppmaningen har fastigheten fjorton dygn på sig att vidta åtgärder för att undvika felaktiga brandlarm. Under denna tid faktureras fastigheten inte för felaktiga brandlarm. Om det förekommer återkommande försummelser under tidsperioden, som orsakar felaktiga brandlarm, kan räddningsverket ingripa i detta eftersom detta är en räddningsförseelse, eller utföra en brandsyn och bestämma att bristerna ska avhjälpas eller avbryta verksamheten.

Tre felaktiga brandlarm

Ifall det under tolv på varandra följande månader sker två felaktiga brandlarm, skickas en räkning till fastigheten efter därpå följande larm. Räddningsverkets direktion fastställer avgiften. Räkningen skickas till den som ingått avtalet.

Om det är frågan om till exempel det femte felaktiga brandlarmet under tolv månader, fakturerar räddningsverket för det tredje, fjärde och femte larmet. Avgifterna för räddningsväsendets uppgifter.

Felaktiga brandlarm som faktureras:

 • Vårdslöshet vid reparationer, installationsarbeten och underhåll
 • Avgaser från fordon
 • Tobaksrökning
 • Annan rök eller damm i fastigheten
 • Fukt eller vatten
 • En tillfälligt höjd temperatur
 • Slag mot detektorn
 • Detektorfel i brandlarm- eller släckningsanläggningen
 • Fel i centralanläggningen
 • Sönderslagen sprinkler eller fel i släckningsanläggningen
 • Läckage i sprinklerrören
 • Misstag eller felaktig användning
 • Matlagning
 • Vårdslöshet vid heta arbeten
 • Tryckslag orsakad av det vattenledningsnätet
 • Fel i kraftkälla
 • Övriga orsaker som beror på verksamhet eller vårdslöshet i fastigheten

Felaktiga brandlarm som inte faktureras

 • Byggnadsbrand, terrängbrand, fordonsbrand, övrig brand
 • Prehospital akutsjukvård eller annan nödsituation då man tryckt på brandlarmknapp
 • Risk för byggnadsbrand (exklusive matlagning)
 • Explosion/risk för explosion
 • Olycka som orsakats av farliga ämnen
 • Överspänning eller annan skada som orsakats av en blixt
 • Övrig överspännings- eller högfrekvensstörning


För en terräng- eller bilbrand i närheten av byggnaden skickas inte en rättelseuppmaning eller en faktura. Anvisningen kan efter behov tillämpas från fall till fall.

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi (på finska) (pdf, 787 Kt)

Publicerad 22-04-2013 kl. 11.35 , uppdaterad 06-11-2020 kl. 8.55

Ämne:
 • Brandsäkerhet, 
 • Säkerhet