Tillstånd för fyrverkerier

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Att ansöka om tillstånd för och anmäla om fyrverkerier

Denna anvisning gäller fyrverkeripjäser som säljs i affärer, fyrverkeripjäser för professionellt bruk och användning av specialeffekter. Anvisningen är gjord i samarbete med polisinrättningen i Västra Nyland.

Konsumentfyrverkerier (fyrverkeripjäser som säljs i affärerna)

Fyrverkerier utan särskilt tillstånd är tillåtna 31.12 kl. 18.00–1.1 kl. 02.00, i övriga fall ska du ha räddningsmyndigheternas tillstånd för fyrverkerier.

Tillstånd beviljas för privattillställningar enligt följande:

- Fyrverkeriet ska sluta före kl. 22.00
- Ifall man använder endast fyrverkeripjäser som orsakar mycket lite ljud (pjäser med en diameter som är högst 100 mm eller fyrverkeripjäser med motsvarande bullernivå), ska fyrverkeriet sluta före kl. 24.00.
I Vichtis och Högfors ska fyrverkerier alltid sluta senast kl. 22.00.
- Fyrverkerier får börja alla veckodagar kl. 12.00. Vill du börja ett fyrverkeri tidigare än så övervägs det från fall till fall. Du ansöker om tillstånd skriftligt med en separat blankett. I Raseborg är det tillåtet att ordna fyrverkerier inom detaljplanerade områden endast på områden som miljömyndigheterna godkänt, med undantag av nyårsafton.

Blanketten returneras
• per e-post på adressen pelastuslaitos@espoo.fi eller
• per post på adressen Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk, PB 6700, 02070 ESBO STAD, märk kuvertet "fyrverkerier".

Ansökan ska lämnas in 5 dagar före fyrverkeriet. Till anmälan ska bifogas markägarens tillstånd. Beslutet ges till den sökande antingen per e-post eller per post.

Anmälan om fyrverkeri (pdf, 1439 Kt)

Professionella fyrverkerier (fyrverkeriuppvisningar)

Du ska meddela om att du ordnar en fyrverkeriuppvisning till Västra Nylands polis minst 14 dygn före uppvisningen.

Polisen kan för arrangemangen av uppvisningen ställa upp villkor och begränsningar som är nödvändiga för en säker hantering av fyrverkeripjäser och den allmänna säkerheten. Polisen kan förbjuda organisering av uppvisningen ifall tillräckliga krav för en säker hantering av fyrverkeripjäser och den allmänna säkerheten inte uppfylls. (Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor).

Polisen ber vid behov om ett utlåtande av räddningsmyndigheterna. Ifall fyrverkeriet sker på mark som ägs av Esbo, Grankulla eller Kyrkslätt ska du ansöka om tillstånd för att göra upp öppen eld från Västra Nylands räddningsverk. I Raseborg är det tillåtet att ordna fyrverkerier inom detaljplanerade områden endast på områden som miljömyndigheterna godkänt, med undantag av nyårsafton.

Huvudsakliga tidpunkter för uppvisningar

- Nyårsafton 31.12 kl. 18:00 - 1.1 kl. 02:00.
- Fyrverkeriet ska sluta före kl. 22.00
- Ifall man använder endast fyrverkeripjäser som orsakar mycket lite ljud (pjäser med en diameter som är högst 100 mm eller fyrverkeripjäser med motsvarande bullernivå), ska fyrverkeriet sluta före kl. 24.00.
- I Vichtis och Högfors ska fyrverkerier alltid sluta senast kl. 22.00.
- Fyrverkerier får börja alla veckodagar kl. 12.00. Vill du börja fyrverkeriet tidigare än så övervägs det från fall till fall.

Av anmälan om fyrverkeriuppvisning ska framgå uppvisningens plats, exakt tidpunkt, hurdana fyrverkeripjäser som kommer att användas vid uppvisningen (flyghöjd, ljudnivå), försiktighetsåtgärder för att undvika problem samt användarnas personuppgifter. Av anmälan ska framgå hur du har planerat att informera omgivningen om eventuella störningar.

Användning av fyrverkeripjäser
Felaktig användning av fyrverkeripjäser kan orsaka allvarliga person- eller egendomsskador för användaren själv eller en utomstående. Den som använder fyrverkeripjäserna ansvarar för att raketernas riktning, eld, gnistor eller käppar som faller ner inte orsakar fara för människor, byggnader, näromgivningen eller trafiken.
Arrangören ska informera närområdets invånare om fyrverkeriet. Mer information om användning, förvaring och försäljning av fyrverkeripjäser får du på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats.

Områden där fyrverkeripjäser inte får användas
Fyrverkeripjäser får inte användas på industriområden. Fyrverkerier på synligt avstånd från huvudlederna (Ring I, II och III, Västerleden, Åbo motorväg, Vichtisvägen) ska undvikas vardagar klockan 7.00–18.00.

Några kommuner inom Västra Nylands räddningsverks område har begränsat användningen av fyrverkerier inom sina centrumområden enligt följande:

– Sammatti: Användning av fyrverkerier är förbjudet inom en radie på 300 meter från kyrkan.
– Hangö: I centrum får man endast avfyra fyrverkeripjäser på Regattastranden (liten allmän badstrand vid frihetsmonumentet).
– Karis: Det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser i järnvägsstationens omgivning.
– Ekenäs: I centrum får man endast avfyra fyrverkeripjäser på följande platser:

o Södra Viken
o Ormnäs strand
o Knipnäs strand
o Handelshamnen
o Stallörsparken.

Publicerad 24-06-2013 kl. 14.38 , uppdaterad 02-06-2020 kl. 7.56

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Evenemang för allmänheten