Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel ska göras senast en månad före försäljningen påbörjas. Ifall organisering av försäljningen inte har ändrats sedan året innan kan anmälan av fyrverkeri lagring (på finska) (docx, 56 Kt)godkännas utan bilagor.  Ifall ansvarspersonen eller arrangemangen har ändrats behövs en fullständig anmälan med bilagor (se blankett för anmälan nere på sidan).

Försäljning eller upplagring får inte påbörjas innan det godkända beslutet har getts. Inom Västra Nylands räddningsverks område kontrolleras alla försäljningsställen under försäljningstiden. Försäljningen kan avbrytas ifall brister upptäcks vid försäljningsstället eller vid upplagringsarrangemangen. Anvisningar för organisering av försäljningsställe och upplagring finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats och i förordningen om explosiva varor (473/1993), kapitel 5.

Räddningsverkets serviceavgifter

Anmälan skickas till adressen:

Västra Nylands räddningsverk
Förebyggande av olyckor
PB 6700
02070 ESBO STAD

eller per e-post till adressen paivystava.palotarkastaja@espoo.fi
Märk kuvertet eller rubriken: ”Försäljning av fyrverkeripjäser” 

Anmälningsblankett: Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med butik (docx, 58 Kt)

Publicerad 24-06-2013 kl. 16.11 , uppdaterad 02-06-2020 kl. 8.02

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd, 
  • Säkerhetsanvisningar