Utvärdering av brandsäkerheten

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

För att kunna övervaka måste räddningsverket göra brandkontroller bland andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter (Räddningslag 379/2011 78§). Ovan nämnda andra tillsynsuppgifter som ingår i räddningsverkets kontrollplan är utvärdering av brandsäkerheten som utförs av fastighetens ägare eller innehavare. Utvärderingen utförs efter uppmaning av räddningsmyndighet.

Ifall värderingblanketten inte returneras eller man p.g.a. utvärderingen finner märkvärdiga brister kan en räddningsmyndighet utföra en brandkontroll.

Räddningsmyndigheterna kan också övervaka lokalerna med stickprov. Värderingmaterialet skickas enligt plan årligen till vissa områden.

Ifall du fått påminnelse av utförandet av utvärdering av brandsäkerheten och du tappat Brandsäkerhetsguide för småhus (pdf, 1267 Kt) kan du ladda ner guiden.

Fyll i svarsblanketten och returnera den i svarskuvertet.

Mer info om förbättring av brandsäkerhet hemma hos dig finner du under sektionen Säkerhet i vardagen.

Publicerad 11-08-2014 kl. 15.49 , uppdaterad 10-06-2020 kl. 13.45