Avtalsbrandkårerna som säkerhetsobservatörer

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-06-2019 kl. 16.27

Västra Nylands räddningsverk genomför ett pilotprojekt under hösten och sommaren vars syfte är att observera säkerheten i verksamhetsområden i samarbete med tre avtalsbrandkårer. Avtalsbrandkårerna i Kyrkslätt och Sjundeå rör sig längs vägarna i deras egna byar och observerar bland annat synligheten av husnummer. Ändamålet med pilotprojektet är att samla information från områden gällande eventuella säkerhetsbrister så att vi kan garantera en hastig ankomst vid nödfall.

Med säkerhetsobservationen förbättrar vi verksamhetsmiljön – hittar hjälpen smidigt fram i nödfall?

Med hjälp av säkerhetsobservationerna är målet att hitta eventuella säkerhetsbrister som hindrar brandkårens och räddningsverkets enheter (ambulanser och brandbilar) att hitta fram i god tid vid olycksfall. Samtidigt ökar vi på avtalsbrandkårernas synlighet i deras egna byar. Avtalsbrandkårerna har ett bestämt observationsområde, var de utför säkerhetsobservationer. Då säkerhetsobservationen är klar lämnas det ett meddelande i postlådan. I meddelandet uppges det om husnumrets synlighet kan förbättras eller om allting ser bra ut, samt hittar man viktig information och tips angående sotning, brandvarnare och brandkårens verksamhet i byn.

Avtalsbrandkårerna rapporterar vid behov till räddningsverket gällande brister i husnumrering och andra säkerhetsbrister i området som angår räddningsverksamheten.

Samarbetet för att förebygga olyckor

Västra Nylands räddningsverk har som uppgift att förebygga olyckor, förbättra beredskapen inom kommunen och invånare vid olycksfall, räddningsuppdrag och akutvård. Som viktiga samarbetspartner till räddningsverket i Västra Nyland fungerar ca. 40 avtalsbrandkårer (FBK). Till avtalsbrandkårerna hör ca. 1000 personer, brandkårerna sköter sin egen säkerhetskommunikation och räddningsberedskap.

Enligt räddningslagen skall räddningsverket samarbeta med andra myndigheter, invånare samt föreningar i området för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Säkerhetsobservationen är en del av detta samarbete. Säkerhetsobservationen är planerad i samarbete med avtalsbrandkåren och räddningsverkets ledande brandinspektörer. Efter pilotprojektet granskar vi resultaten, återkopplingen och uppgör om pilotprojektet tas i bruk i resten av områdets avtalsbrandkårer.

Photo: Husnumrets synlighet är dåligt. Med att se till att husnumret är på en synlig plats kan man påskynda ankomsten med hjälp flera minuter. 

Vaahteranlehdet ja muu kasvillisuus peittää tien päässä olevan osoitenumeron näkyvyyden lähes kokonaan. 


Ämne:
  • Säkerhet