Brandsäkerheten i det egna hemmet intresserar småhusägare i västra Nyland

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
05-10-2020 kl. 11.23

Västra Nylands räddningsverk skickade på sommaren en broschyr om brandsäkerhet till alla som bor i småhus i räddningsverkets område. Med broschyren följde en självbedömningsblankett som kan användas för att kontrollera brandsäkerheten i hemmet.

I år fick omkring 4 100 hushåll brevet. Invånarna i huset ska själv med hjälp av blanketten bedöma om brandsäkerheten i hemmet är i skick och sedan skicka svaren till räddningsverket.

Med hjälp av självbedömningen vill räddningsverket uppmuntra invånarna att självständigt förbättra säkerheten i hemmet.

”Ungefär 70 procent av dem som fått breven har skickat tillbaka den ifyllda blanketten. Vi tackar alla som redan skickat in sitt svar för deras aktivitet”, säger ledande brandinspektör Raki Salmela.

De som inte ännu har svarat kommer att få ett brev där de påminns om saken. Ungefär 1 000 påminnelser kommer att skickas ut och det är möjligt att svara på brevet fram till 30.11.2020.

Vi önskar att alla som fått brevet skickar den ifyllda blanketten inom utsatt tid. Om blanketten inte lämnas in trots påminnelsen kan räddningsverket göra en brandsyn i det aktuella huset i slutet av 2020 eller senast i början av 2021.

Enligt Salmela har en stor del av blanketterna lämnats in under de senaste åren, över 90 procent.

Tillräckligt många brandvarnare och synliga adressnummerskyltar

Ledande brandinspektör Raki Salmela har gått igenom alla svar som hittills kommit in.

”De som svarat har bland annat funderat över hur många brandvarnare de har. Många har skaffat fler brandvarnare”, säger Salmela.

Det ska finnas brandvarnare i varje bostadsvåning, minst en per varje påbörjad 60 m2. Det är speciellt viktigt att installera brandvarnare i alla sovrum och vid utrymningsvägar.

Många invånare har också upptäckt att husets adressnummer kanske inte syns så bra.

”Tydliga och synliga nummerskyltar hjälper räddningsverket att hitta fram. Nummerskylten behöver inte alltid vara upplyst. Det räcker att numreringen är lätt att upptäcka också när det är mörkt. Till exempel kan bakgrunden vara reflekterande eller så kan den vara upplyst av gatlampor."

Det kan emellertid hända att stadens byggnadsordning har bestämmelser om upplyst numrering. Därför lönar det sig att kontrollera saken i den egna stadens byggnadsordning.

Dessutom är det bra att kontrollera att träd eller buskar inte täcker nummerskylten.

Det lönar sig att beställa sotning

Coronatiden har i många hem lett till att man inte vågat beställa sotning.

Sotarna har dock skapat goda säkerhetsanvisningar som innebär att sotningen är säker både för beställaren och för sotaren.

Enligt lagen är ägaren eller innehavaren av en fastighet skyldig att se till att sotning utförs regelbundet. En regelbunden sotning håller eldstäder och rökkanaler i gott skick. Öppna spisar och vedeldade bastuugnar i permanenta bostäder ska sotas en gång per år och i fritidsbostäder vart tredje år.

”Genom regelbunden sotning kan vi motverka sotbränder och övriga brandskador på ett effektivt sätt. Sotning sparar också energi”, påminner ledande brandinspektör Salmela.

Målet är att förebygga olyckor

Blanketten för självbedömning är en del av övervakningen av brandsäkerhet som räddningsverket utför. Målet är att förebygga olyckor. De områden som får en självbedömningsblankett väljs ut enligt räddningsverkets årliga plan.

Dessutom utför räddningsverket också traditionell brandsyn. Avsikten är att brandsynerna koncentreras till de områden som har ett särskilt behov av att besökas av en expert inom brandsäkerhet. Dessutom rör sig räddningsverkets enheter i bostadsområden och gör säkerhetsobservationer. Om en enhet observerar något lämnar den ett brev där mottagaren uppmanas att rätta till problemet. Vid behov kan dessutom en brandsyn utföras i byggnaden. Varje år gör Västra Nylands räddningsverk omkring 2 000 brandsyner i olika lokaler och fastigheter.

På räddningsverkets webbplats finns en checklista som kan användas för en genomgång av säkerheten i hemmet, också i det fall att man själv inte stått i tur för att få ett brev om saken i år

Jourhavande brandinspektören svarar på frågor om brandsäkerhet i hemmet och om självbedömningen, vardagar kl. 9–11.30 på tfn 09 8162 6815.