Det skärpta förbudet att göra upp öppen eld som utfärdat av räddningsmyndigheterna i Nyland upphörde

20.6.2018 kl. 13.36

Det skärpta förbud att göra upp öppen eld som utfärdats för området av räddningsverken i Nyland den 29.5.2018, och de begränsningar som ansluter till förbudet, upphörde onsdag den 20.6.2018 kl. 12.00. Markens fuktighet och vindförhållandena har utvecklats positivt i landskapet Nyland och möjliggör nu normal användning av öppen eld samt skogs- och lantbruksarbeten. Av den här anledningen är det tillåtet att göra upp öppen eld i Nyland med iakttagande av normal försiktighet och varsamhet, i enlighet med respektive kommuns anvisningar samt markägaren tillstånd. Då man gör upp öppen eld bör man alltid försäkra sig om att det inte för området utfärdats varning för gräs- eller skogsbrand. Uppgifter om detta finns på Meteorologiska institutets hemsida under adressen ilmatieteenlaitos.fi/varningar.

Stora skillnader i omständigheterna inom Västra Nylands räddningsväsendet område

Västra Nylands räddningsverk ber området invånare beakta, att de senaste dagarnas regn endast har fuktat marken tillräckligt inom en del av området. Regnmängder har varit mycket små i delar av området, och i dessa delar är skogsbrandindexet fortfarande över 4,0, vilket betyder att risken för skogsbränder är uppenbar.

Inom västra Nylands räddningsväsendet område har det regnat mest i Lojo, Vichtis och Högfors. I dessa kommuner är det möjligt att göra upp öppen eld enligt normala principer.

Terrängen är fortfarande mycket torr i Esbo, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Grankulla och Sjundeå. Räddningsmyndigheterna önskar, att trots att skogsbrandsvarning inte gäller i landskapet Nyland, så skall var och en använda speciell noggrannhet och övervägande vid uppgörande av öppen eld och förbereda sig ordentligt genom att ha först handsläckningsutrustning till förfogande. Situationen kommer eventuellt att förbättras genom mera regn under torsdagen och fredagen.


Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet