En del av bommarna på Fagervikens södra sida avlägsnas inom kort

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-04-2020 kl. 13.54

Bekämpningsarbetena efter oljeläckaget i Fagerviken har framskridit planenligt trots undantagstillståndet.

Vass ska ännu slås på några områden utanför Storramsjö och längs vikens nordliga stränder. Rapporter över förorenade strandområden och eventuella restaureringsplaner för dessa uppgörs ännu. Rapporterna levereras till fastighetsägarna efter myndigheternas godkännande.

Som det ser ut nu planeras avlägsnandet av bommarna på södra sidan att kunna inledas inom kort. När risk för ytterligare förorening eller skada för människor eller miljö inte längre föreligger kan bommarna tas bort. Detta bedöms alltid områdesvis utgående från undersökningsrapporterna och resultaten från strandrekognoseringen.

Bommarna vid båtbryggorna på norrstranden ska enligt planen placeras ut så att båtlivet kan ta vid utan att oljebekämpningen äventyras.