Fira en trygg midsommar

20.6.2018 kl. 14.25

Den bästa midsommaren igenkänns av att ingen skadar sig, varken psykiskt eller fysiskt. Det lönar sig att rå om festhumöret, både det egna och andras, så att alla kan fira ett gemytligt veckoslut med gott humör.

I samspel förlöper allt väl. Den smarta undviker att ställa till gräl. Handla så, att även barnen kan njuta av den gemensamma festen utan de äldres bekymmer eller utan att behöva bekymra sig om de äldre.

Alltid nykter bakom ratten

På vägen och bakom ratten bör man alltid vara nykter. Reservera tillräckligt med tid och tålamod till midsommartrafiken, det viktigaste är att du tar dig fram till resmålet på ett tryggt sätt. Stugan, bastun och vännerna väntar gärna en halv timme längre om du anländer tryggt utan att utsätta medtrafikanter för fara.

Det är viktigt att i nödsituationer känna till sin exakta position. Räddningsmyndigheten rekommenderar att du laddar ned 112 Finland -applikationen till din telefon. Med hjälp av den kan du se din position och även den jourhavande i nödcentralen får automatiskt information om din position då du ringer nödsamtalet via applikationen. Ring nödnumret endast i verkliga nödsituationer.

Laga mat och elda midsommarbrasa på ett tryggt och säkert sätt

Kontrollera att det inte finns någonting lättantändligt nära eller ovanför grillen innan du börjar grilla. Placera grillen på ett stadigt, icke brännbart underlag i skydd för vinden. Lämna inte en het grill oövervakad. Se till att barn och husdjur hålls tillräckligt långt borta från den heta grillen, tändvätskor och elddon. Ha en släckningsfilt intill grillen. En fettbrand skall aldrig släckas med vatten, rätt släckningsmetod är att kväva elden. Kontrollera att gasslangen och tryckreduceringsventilen är i skick innan du använder gasgrillen. Stäng ventilen när du inte grillar. Häll aldrig varm aska i naturen eller i soptunnan. Det kan ta över ett dygn för askan att svalna. Askan förvaras säkert i ett lockförsett metallkärl.

För många är midsommarbrasan en del av traditionerna. Kom ihåg att det alltid krävs markägarens tillstånd för att göra upp öppen eld. Den som tänder eld är skyldig att ha beredskap för förstahandssläckning och ansvarar för eventuella skador. Det är inte tillåtet att göra upp öppen eld ifall det finns en uppenbar risk för skogsbrand eller annan eldsvåda. På meteorologiska institutets webbplats kan du kontrollera varningar för skogs- och gräsbrand samt vindvarningar.

Brasans underlag skall vara oantändligt och växter som kan fatta eld bör avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Säkra ställen är t.ex. ett berg, en sandstrand eller en flotte i vattnet. Fukta brasans omgivning omsorgsfullt.  Att använda lösningsmedel eller bensin som tändvätska är mycket farligt: de avger ånga som kan antändas explosionsartat. Tändvätska eller tändbitar är ett tryggare alternativ om brasan inte vill ta sig. Övervaka brasan och omgivningen så länge det brinner och släck brandresterna med vatten; askan kan vara het under flera dygn. Håll mobiltelefonen i närheten och ring 112 i en nödsituation.

Använd förnuft då du färdas på vatten

I ett tryggt midsommarfirande ingår också att man känner till sitt ansvar då man rör sig till sjöss. Kontrollera vädret innan du far till sjöss och bär alltid flytväst i båten. Drunkningsolyckor är ofta relaterade till alkoholbruk, så var nykter till sjöss.

Håll alltid ett öga på små barn i närheten av vatten. Överskatta inte din simkunnighet och simma i riktning med stranden. Hoppa aldrig i vatten utan att först säkerställa att det inte döljer sig farliga objekt under ytan.

Den bästa festen firar du utan påhälsning av myndigheter. Ha en trevlig och trygg midsommar!


Ämne:
  • Säkerhet