Offentliga tillställningar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Arrangören ansvarar för att ett evenemang har planerats och genomförts så att publiken tryggt kan delta och att arrangemangen fungerar också om något oväntat händer. Olyckor kan förebyggas genom att vara väl förberedd. Goda planer behövs också om någonting tråkigt händer. Det är viktigt att se till att hjälpen snabbt kan komma fram och att publiken tryggt kan lämna platsen. På vår webbplats finns anvisningar och blanketter som arrangörer kan använda vid förberedelsen av evenemang.

Med en offentlig tillställning avses nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte ska anses vara allmänna sammankomster (se lagen om sammankomster 530/1999). Om inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning krävs för deltagande i en tillställning, ska bestämmelserna om offentliga tillställningar tillämpas på tillställningen, om den inte kan anses vara privat på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl.

Många olika instanser övervakar ordnandet av offentliga tillställningar. Ibland måste arrangören ansöka om flera olika tillstånd från olika myndigheter, exempelvis av polisen.

Polisen och räddningsverket i Västra Nyland har tillsammans med Esbo stad gjort upp en anvisning för arrangörer av offentliga tillställningar. (Pdf på finska)

Om tillställningen ska innehålla ett fyrverkeri eller pyrotekniska effekter måste detta anmälas till polisen och räddningsmyndigheten.

Observera också att om tillfällig inkvartering ingår i tillställningen måste arrangören följa anvisningarna för detta.

Största delen av räddningsverkets tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda från och med 1.1.2013. För brandsyn vid publikevenemang uppbärs en avgift enligt den taxa som direktionen för räddningsverket fastställt.

Upplysningar:

Jourhavande brandinspektören, vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 09 816 26815.

Sommarfestival.

Publicerad 12-06-2015 kl. 10.50 , uppdaterad 02-09-2020 kl. 10.52

Ämne:
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Evenemang för allmänheten
Målgrupp:
  • Föreningar, 
  • Företag