Säkerhet inom lantbruket

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Inom lantbruket har lantbrukarnas egen verksamhet och egna initiativ en stor betydelse vid förebyggandet av olycksfall och bränder. Speciellt gårdar med produktionsdjur, vars läge begränsas av miljötillstånd från regionförvaltningsverket, är ofta belägna på ett visst avstånd från stora industrier och tät bebyggelse.

Antalet gårdar har minskat men djurbesättningarna har vuxit. När gårdarna blivit större har också egendomsskadorna blivit större. Trots att antalet byggnadsbränder i övrigt börjat sjunka under 2000-talet har antalet bränder i lantbruksbyggnader ökat. Gårdar med produktionsdjur borde därför se till att säkerhetsfrågor behandlas professionellt och målmedvetet.

Obs! Lagringen av ammoniumnitrat med hög kvävehalt fick nya regler 1.2.2012
På lantgårdar används både traditionella gödselmedel och gödselmedel som innehåller ammoniumnitrat med hög kvävehalt (över 28 procent). För det senare förekommer speciella risker. Vid lagringen av ammoniumnitrat måste man följa bestämmelserna om lagring av farliga kemikalier, som ändrades 1.2.2012. Kraven på tillfällig lagring av små mängder ammoniumnitrat med hög kvävehalt (över 28 procent) samt säkerhetsavstånden har förmildrats. Det gäller lagringstider på högst sex månader och mängder på högst 30 ton. Lämna in en anmälan om lagring av ammoniumnitrat till räddningsverket om mängden uppgår till minst 1 000 kg.

Olyckor i lantbruket drabbar hårt

Det viktigaste djuret på gårdarna i västra Nyland är hästen. Enbart i Esbo finns omkring 900 hästar. Dessutom finns det mjölkgårdar och några svingårdar. Inom Nylands ELY-centrals verksamhetsområde (28 kommuner) finns sammanlagt 660 gårdar som håller djur. Av dessa har 233 hästar, 274 har mjölkkor, knappt hundra har nötdjur och omkring 50 gårdar har svin.

Antalet gårdar med djur är ett av de minsta i hela landet, men varje gård är ägarens och familjens ögonsten. Det här måste man komma ihåg då man förebygger olyckor. Vid en stor olycka kan den ekonomiska ersättningen aldrig ersätta förlusten av generationernas arbete. Djuren är också kära för turisterna på gårdarna och ridstallens besökare.

Publicerad 21-10-2013 kl. 13.43 , uppdaterad 21-10-2013 kl. 13.43

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar