Utrymningssäkerhet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Byggnadens ägare, innehavare eller verksamhetsutövaren i byggnaden ansvarar för att utrymningsvägarna är säkra och framkomliga.

Byggnadens ägare, innehavare och verksamhetsutövare har ansvar för utrymningssäkerheten och ska se till att utrymningsvägarna är framkomliga och hindersfria, stadgar räddningslagen.

Enligt lagen ska människor kunna avlägsna sig tryggt och effektivt från byggnaden vid fara. Alternativt ska det finnas ett annat sätt att rädda dem.

Kom ihåg att se till att ingen förvarar någonting i utrymningsvägarna, inklusive trapprum och gångvägar till vindar, källare och lagerlokaler. Dessutom ska fastighetens räddningsvägar hållas körbara och hindersfria.

Utredningen om utrymningssäkerhet kartlägger utrymningssäkerheten i vårdanstalter och i service- och stödbostäder

I lokaler där det bor personer med nedsatt funktions- eller rörelseförmåga måste man göra en utredning om utrymningssäkerheten. I utredningen beskrivs hur olika faktorer som påverkar utrymningssäkerheten har beaktats vid bränder eller vid andra olyckor och i utrymningsarrangemangen. Faktorerna omfattar bland annat personer med begränsad, försvagad eller på annat sätt avvikande funktionsförmåga.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har sammanställt en guide för hur man gör en utredning om utrymningssäkerhet (på finska). Guiden är avsedd för planering, genomförande och underhåll av brandsäkerheten till exempel i servicehus för äldre och i olika slags vårdanstalter. Guiden ger praktiska tips om hur man gör en utredning av utrymningssäkerheten.

Före verksamheten inleds måste man fylla i en blankett om utrymningssäkerhet. Blanketten ska uppdateras vart tredje år eller om verksamheten förändras betydligt. Säkerhetsutredningen, som görs i samband med bygglov för nybyggande, motsvarar utredningen av utrymningssäkerheten.  

Publicerad 21-10-2013 kl. 11.54 , uppdaterad 03-04-2020 kl. 12.36

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet