Räddningsvägar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

En räddningsväg är en körväg eller annan förbindelse som möjliggör att utryckningsfordon vid bränder eller andra nödsituationer kommer tillräckligt nära byggnader och släckvattentäkter. Ifall objektet ligger utanför räddningsverkets stegbils beredskapsområde på tio minuter, ska man separat förhandla med räddningsmyndigheterna om hur räddningsvägarna ska ordnas.

Fastighetens ägare, innehavare eller verksamhetsidkare ska för egen del se till att räddningsvägarna är farbara och fria från hinder och i övrigt i sådant skicka att de kan användas säkert och effektivt. Efter att en byggnad tagits i bruk är det viktigt att komma ihåg att inte plantera träd och buskar eller placera exempelvis torkställningar på räddningsvägen.

Parkering på räddningsvägar kan äventyra liv

Framkomlighet till räddningsvägar är viktigt med tanke på evakuering från höghuslägenheter. Alla byggnader med mer än tre våningar och reservutgångar från bostäder på över tio meters höjd ska ha räddningsvägar. Parkering på räddningsvägar eller försummelse av räddningsvägarnas vinterunderhåll kan äventyra människoliv. För stegbilar ska man ordna lyftplatser så att räddning lyckas från alla utrymningssektioner ovanom tredje våningen och till vilka man har planerat reservutgångar som möjliggör räddningsverkets verksamhet.

Det är viktigt att de som bor i fastigheten och besöker den vet var räddningsvägarna finns, så att räddningsvägarna förblir användbara. Det rekommenderas att trapphus ska utrustas med en skylt där räddningsvägarna märks ut.

Mer information om hur en räddningsväg ska planeras och om vilka krav som gäller hittar du i i den här anvisningen.

Märkning av räddningsvägar

Räddningsvägar som definieras i handlingarna om bygglov ska märkas med en tilläggsskylt med texten "Pelastustie, Räddningsväg", i enlighet med vägtrafikförordningen. Skylten kan stå ensam eller vara en tilläggsskylt till ett vägmärke. Vid behov kan skylten om räddningsvägen utökas med märken om kör- eller parkeringsförbud. Endast räddningsvägar som godkänts av myndigheten och som fyller kraven på dimensionering kan märkas med en officiell skylt.

Räddningsvägarna märks ut i informationstavlor. Dessutom ska körvägarnas eventuella viktbegränsningar märkas ut. Informationstavlorna placeras på parkeringsplatsen eller intill infarter och vid behov ska de belysas. En körväg som endast fyller dimensioneringskraven för en ambulans märks inte ut med en skylt om räddningsväg, men den ska märkas ut i informationstavlan.

Publicerad 21-10-2013 kl. 12.10 , uppdaterad 02-09-2020 kl. 10.50

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Evenemang för allmänheten, 
  • Säkerhet