Hamnens verksamhet återgår till det normala efter oljeskadan i januari

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
01-04-2020 kl. 15.48

Oljebekämpningen i Fagerviken i Ingå har för undersökningarnas och skyddandet av strändernas del framskridit så, att havsbommen som stängt av viken har kunnat tas bort. I samband med detta har flera nya bommar lagts ut för att skydda hamnområdet. Samtidigt har hamnens verksamhet återgått till det normala.

Vass ska fortfarande slås på vissa områden i viken. Oljan har delvis absorberats av vassen och när vassen slås kan olja lösgöras och synas som en tunn hinna på vattenytan. Situationen följs upp och fler bommar läggs ut vid behov. Även provtagningar görs vid behov.

Stränderna skyddas fortsättningsvis med bommar så att redan rengjorda områden inte nedsmutsas på nytt. Gamla absorberingsbommar byts ut och ersätts med nya.

På vissa fastigheter görs ännu kompletterande provtagningar. När analysresultaten är klara sammanställs rapporter för respektive fastighet och vid behov en restaureringsplan. Målet är att man småningom kan börja ta bort bommarna på rena stränder på vikens södra sida.