I Sjundeå måste sotningen i fortsättningen beställas själv

24.11.2016 kl. 10.55

Hittills har sotaren i Sjundeå tagit kontakt med kunden och erbjudit en sotningstid områdesvis enligt sin arbetsplan. I fortsättningen måste kunden själv välja och boka sotningsföretagare. Information om områdets aktörer finns i lokaltidningar och på internet. En företagare inom sotningsbranschen kan hittas på webbplatsen www.nuohoojat.fi. Sotaren ska ha yrkesexamen för sotare.

Orsaken till ändringen är att räddningsverkets sotningsavtal med den nuvarande distriktssotaren Tage Ekström upphör när han går i pension 30.11.2016.

Enligt räddningslagen 379/2011 59 § beslutar räddningsväsendet hur sotningstjänsterna ska ordnas i dess område. Sotningstjänsterna kan ordnas som räddningsverkets eget arbete, av en annan tjänsteproducent (s.k. distriktssotning) eller också kan det tillåtas att ägaren eller innehavaren av en byggnad ingår avtal om sotning med en tjänsteproducent.

Västra Nylands räddningsverks direktion beslutade 22.9.2016 att sotningen i Sjundeå ordnas på avtalsbasis (med ett avtal mellan kommuninvånarna och tjänsteproducenten) från och med 1.12.2016.

Försäkra dig om regelbunden sotning

I bostadsfastigheter ska sotning utföras årligen, i fritidsbostäder vart tredje år. Sotning är viktigt med tanke på brandsäkerheten. Dessutom fungerar en ren och sotad eldstad effektivare och är mer naturvänlig. Innan man bokar en sotare lönar det sig att försäkra sig om att stegar och takbryggor är i skick och att sotaren tryggt kan röra sig på fastighetens tak. Närmare anvisningar www.lup.fi/sv

Det lönar sig att komma överens om sotningen tillsammans med grannarna. Det är sannolikt förmånligare för kunden om sotaren på en och samma tur kan sköta alla hus i närområdet. Det är bra att med sotaren komma överens om priset på förhand.

Räddningsverkets direktions protokoll (på finska)

Räddningslagen (Finlex)

Nuohooja työssään katolla savupiipun luona sekä sisätilassa takan edessä (kaksi kuvaa rinnakkain). Kuvaaja: Pekka Mäkinen.


Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet