Identifiera olika faro- och testsignaler samt hur du ska handla

3.12.2018 kl. 16.26

Från befolkningsskyddsalarmen hördes 2.12 ungefär klockan 14:37 en felaktig testsignal, som orsakade förvirring runt omkring i Finland. Telefonlinjerna gick heta i Nödcentralverket och i räddningsverken. Nödcentralverket informerade, att den felaktiga testsignalen orsakades av ett mänskligt misstag då man testade ibruktagande av ett nytt informationssystem i nödcentralen. Testsignalen förutsätter inga åtgärder av medborgarna. Det är bra om medborgaren identifierar olika faro- och testsignaler samt vet hur man ska handla när de hörs.

Befolkningsskyddsalarmen testas normalt klockan 12:00 första måndagen varje månad. Den kan testas också till exempel när man monterar en ny anläggning. Testsignalen är en oavbruten 7 sekunder lång ljudsignal. Ibland före testsignalen testas även talförbindelsen genom prat. Testsignalen förutsätter inga åtgärder av medborgarna.  

Då det uppstår en farlig situation för befolkningen som rör sig ute, varnas befolkningen med den allmänna farosignalen. Det kan vara till exempel på grund av riklig rökbildning i en brand eller då det frigörs farligt ämnen i luften. Allmänna farosignalen är en minut lång och sjunker och stiger i 7 sekunders cyklar. Till allmänna farosignalen hör alltid ett varningsmeddelande som läses i radio och eventuellt i tv om beslutande myndighet så bestämmer. Meddelandet finns även på Nödcentralverkets sida www.112.fi och i text-TV sida 112. Räddningsverket försöker även dela information i sociala median. Det lönar sig att följa med t.ex. det egna räddningsverkets, polisens samt Nödcentralverkets Twitter-konton.

Faran över -signalen är en jämn signal som räcker en minut och berättar att faran är över och det är igen tryggt att röra sig utomhus. Det är meningen att ljudsignalen hörs utomhus i tätorter och på industriområden. 

Om du hör den allmänna farosignalen eller testsignalen, ring inte till allmänna nödnumret. Gå igenom hemma de rätta instruktionerna.

Till medborgarfärdigheterna hör att man identifierar olika faro- och testsignaler samt att man handlar rätt då de hörs. Man ska aldrig ringa till nödcentralen då man hör signalen från befolkningsskyddsalarmet. Den myndighet som har gett den allmänna farosignalen meddelar via radio och möjligtvis via tv information om olyckan och ger instruktioner för farosituationen. Varningsmeddelandet publiceras även på Nödcentralverkets sida www.112.fi.

Nu är det rätt tid att även diskutera hemma med barnen, hur man skall handla då man hör den allmänna farosignalen.  Då du hör den allmänna farosignalen, sök dig inomhus och stäng dörrar, fönster och ventilation. Om du inte kan söka dig inomhus, sök upp ett högt ställe i terrängen. Lyssna på instruktioner i radio eller läs dem på Nödcentralverkets sida. Följ de givna instruktionerna. Om möjligt sök dig till de högsta våningarna i byggnaden. Om du känner gaslukt, kan du andas genom en våt tygbit eller genom kläderna.  Om det är möjligt, undvik att använda telefonen så det inte belastar telefonnätet. Ring inte till nödnumret 112 och fråga efter information, för du kan hindra hjälpen till de som är i riktig fara. Ring till nödnumret bara då det är fråga om brådskande nödsituationer som hotar liv eller egendom. 

Lysna allmänna farosignalen (pelastustoimi.fi)


Ämne:
  • Säkerhet