Invånare ombeds kontrollera brandsäkerheten i hemmet och returnera sin egenkontrollblankett till räddningsverket

14.5.2018 kl. 12.22

En del av invånarna i Västra Nyland kommer att få hem en egenkontrollblankett och en brandsäkerhetsguide som berättar hur man kan kontrollera säkerheten i hemmet. Invånarna uppmanas fästa särskild uppmärksamhet vid hur brandvarnaren fungerar, att elapparater används på ett säkert sätt och vid övrigt förebyggande av olyckor. Den ifyllda blanketten returneras till räddningsverket medan brandsäkerhetsguiden får invånarna behålla.

Blanketten ingår i den förebyggande kontrollen av brandsäkerhet som Västra Nylands räddningsverk genomför.

Förutom egenkontroll gör Räddningsverket fortfarande också traditionella brandsyner. Avsikten är att brandsynerna koncentreras till de områden som har ett särskilt behov av brandsäkerhetsexpertis.

De områden som får en egenkontrollblankett har valts ut enligt räddningsverkets årliga plan. Därför får endast en del av invånarna blanketten i vår. Säkerheten i hemmet kan också kontrolleras med hjälp av en checklista.


Ämne:
  • Säkerhet