Invånare uppmuntras att utvärdera brandsäkerheten hemma

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
06-06-2019 kl. 15.15

En del av Västra Nylands områdets invånare får i början av juni postledes en blankett, samt en handbok med vilka man kan gå igenom hemmets brandsäkerhets saker. Uppmärksamhet begärs för bl.a. brandvarnarnas funktion, säker användning av elektriska apparater och annat förebyggande av olyckor. Det är viktigt att returnera blanketten till räddningsverket. Handboken blir kvar hos invånaren. I fall utvärderingsbrevet inte hittar fram detta år, kan självutvärderingen i varje fall göras genom att ladda guiden från webbsidan www.lup.fi/tryggthem i fall man självständigt vill förbättra hemmets säkerhet.

Skickandet och analysering av självvärderingsmaterialet är en del av Västra Nylands räddningsverkets brandsäkerhets tillsynsarbete, vars syfte är att förebygga olyckor. Alla returnerade blanketter granskas noggrant på räddningsverket. Enligt behov utför räddningsverket brandsyn i bostaden, ifall blankettens information antyder om betydliga brister i brandsäkerheten. Räddningsverket hoppas på att alla som fått utvärderingsbrevet returnerar det inom den givna tidsgränsen. Ifall brevet inte returneras oavsett av påminnelsebrev, så utför räddningsverket brandsyn i respektive småhus i slutet av året eller senast i början av nästa vår. Returneringsandelen har varit förnämlig de senaste åren.

Räddningsverket utför fortfarande traditionella brandsyner utöver självutvärderingen. Vi strävar till att rikta brandsynerna för objekt med ett speciellt behov av våra sakkunniga av brandsäkerhet.

Säkerhet kan förbättras med små insatser

Områden vart självutvärderingsblanketten postas, väljs enligt räddningsverkets årliga plan. Ungefär 3500 invånare får blanketten i sommar. Utöver invånarnas egna brandsäkerhetsutvärdering roterar räddningsverkets brandbilar bosättningsområden och utför säkerhetsobservationer. Säkerhetsobservationerna fokuserar sig bl.a. på numrering av bostäder (husnummer) och förebyggandet av avsiktliga eldsvådor. Ifall brandmännen upptäcker säkerhetsbrister, lämnar dom en säkerhetsobservationsanmälan i husets postlåda.

Säkerheten kan ofta förbättras med små insatser. Med att t.ex. se till att husnumret är på en bra och synlig plats kan du påskynda ankomsten med hjälp flera minuter. Att hålla hemmet prydligt ökar också hemmets säkerhet. Att ta hand om brandvarnarens funktionsförmåga är viktigt. I varje hem vore det bra att det finns förstahandssläckningsutrustning på en lätt och tillgänglig plats, t.ex. en släckningsfilt eller handbrandsläckare.


Ämne:
  • Säkerhet