Känner du igen symptomen av hjärncirkulationsstörning?

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-03-2018 kl. 15.19

En hjärncirkulationsstörning är en akut nödsituation. Reagera omedelbart på symtomen och ring nödnumret 112 för att få professionell hjälp till platsen. Störningar i hjärncirkulationen handlar oftast om en hjärnblödning eller hjärninfarkt. Det är mycket viktigt att inleda rätt vård omedelbart.

För att identifiera en hjärncirkulationsstörning används FAST-metoden. Förkortningen kommer från orden Face (ansikte), Arms (armar), Speech (tal) och Time (tid).

Om den drabbade har ett eller flera av symtomen i FAS, ring omedelbart nödnumret 112.

  • F= Be personen att le eller grimasera. Är minen symmetrisk på båda sidorna av ansiktet?
  • A= Be personen hålla sina armar uppe i fem sekunder. Klarar hen av att höja och hålla båda armarna uppe?
  • S= Be personen upprepa en lätt mening eller namnge olika föremål. Är talet otydligt eller har hen svårt att hitta ord?
  • T= Tid är väsentligt för att hen ska återhämta sig. Ta reda på när symtomen började, om möjligt, och skriv upp tidpunkten.

Symtomen är inte alltid förknippade med smärta och därför förstår den drabbade kanske inte genast att det är frågan om något allvarligt. Om du upptäcker något av FAST-symtomen, ring genast nödnumret 112. Ju längre det tar innan man får vård, desto sämre ser prognosen vanligen ut med tanke på att bli återställd.

Internationella hjärnveckan firas den 12-18 mars 2018.

LUP yksiköt


Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Säkerhet