Lär dig återupplivning på hjärtstartardagen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-10-2018 kl. 9.56

Den internationella hjärtstartardagen firas 16.10.2018. Temat för dagen är: Alla kan rädda liv. Västra Nylands räddningsverk, Finlands Hjärtförbund och Hjärtdistriktet i Södra Finland ordnar två evenemang i Esbo, där intresserade kan lära sig återupplivning och hur man använder en hjärtstartare. Det första evenemanget ordnas på servicetorget i affärscentret Iso Omena kl. 9–11 och det andra på Sellonaukio i affärscentret Sello kl. 12–18.

Grunderna i återupplivning är en viktig medborgarfärdighet som alla borde kunna. Vi kan när som helst råka ut för en nödsituation där vi behöver veta hur vi ska göra för att rädda någons liv.

Om du upptäcker en medvetslös person, kontrollera om det går att väcka honom och om han andas. Du kan till exempel kontrollera andningen genom att placera din handrygg nära den medvetslöses mun och näsborrar och känna efter om du känner ett luftdrag. Om den medvetslöse inte vaknar men andas, vänd honom i stabilt sidoläge och ring nödnumret 112.

Om den medvetslöse varken vaknar eller andas, vänd honom på rygg och kontrollera andningen genom att luta huvudet bakåt och lyfta hakan. Om han inte andas, ring nödnumret 112. Koppla på telefonens högtalare så att du har händerna fria medan du ringer. Börja återupplivning. Nödcentralens jour kallar på mer hjälp till platsen och ger närmare anvisningar. I många offentliga lokaler finns också en hjärtstartare, det vill säga en defibrillator, som vid hjärtstillestånd hjälper att bryta den skadliga rytmstörningen som stannat hjärtat. Apparaten berättar hur den ska användas när du kopplar på den.

Våga hjälpa

I nödsituationer är det viktigt att ringa nödnumret 112, så att professionell hjälp kan kallas till platsen. Det är också viktigt att själv ta i tu med första hjälpen. Vid hjärtstillestånd förbättrar en snabbt inledd återupplivning patientens möjligheter att klara sig vid liv.

”Om du möter en människa som är livlös, det vill säga någon som är medvetslös och inte andas, är det viktigt att genast ringa nödnumret och börja återupplivning så snabbt som möjligt. Vänd personen på rygg på ett hårt underlag, ställ dig på knä bredvid honom, placera dina händer på varandra på bröstkorgen och börja trycka på den, det vill säga ge bröstkompressioner. Tveka inte, utan tryck med bägge händer vid bröstbenet. Tryck i rask takt, ungefär två tryck per sekund. Vänta ändå mellan tryckningarna på att bröstkorgen hinner höja sig, innan du trycker igen. Du kan inte göra situationen värre genom att ge bröstkompressioner, så tveka inte att ta i tu och våga hjälpa”, säger akutvårdsmästare Ari Hokkanen från Västra Nylands räddningsverk.

Det handlar inte bara om att ta hand om våra medmänniskor, utan både räddningslagen och vägtrafiklagen förpliktar var och en av oss att hjälpa när någon är i nöd. Alla har rätt att få hjälp. Det är lättare att handla i en nödsituation om du någon gång prövat på återupplivning och om du fått utbildning i första hjälpen. På hjärtstartardagens evenemang den 16 oktober har du en god möjlighet att lära dig återupplivning. Du kan lära dig och repetera första hjälpen mer omfattande på första hjälpen-kurser som ordnas av olika aktörer. Då du råkar i en nödsituation, kom ihåg att alla kan hjälpa och om du inte vet hur du ska handla kan du i varje fall ringa nödnumret 112, där de berättar vad du ska göra.

Hjärtstartardagen, Restart a Heart Day, firas varje år den 16 oktober. Temadagen har som mål att utöka kunskapen om att hjälpa dem som drabbats av hjärtstillestånd.


Ämne:
  • Första hjälpen, 
  • Säkerhet