NouHätä!-kampanjen

26.10.2018 kl. 11.34

Är ni intresserade av att få besök av proffs inom räddande, hjälpande och förebyggande arbete till er skola?

Räddningsverket erbjuder er skola en säkerhetsskolning gratis. Skolningen är ungefär en lektion lång. Målgrupp är särskilt 8-klassister, men lektionen passar även övriga elever och kan ordnas t.ex. i skolans auditorium eller gymnastiksal, gärna för flera grupper på en gång. Skolningen är alltså helt kostnadsfri och kan ordnas när det passar er bäst under läsåret. I november-december samt april-maj kan lektionen möjligtvis även innehålla förstahandssläckningsskolning där eleverna får prova på användning av handbrandsläckare och släckningstäcke.

En av räddningsverkets uppdrag är att förbättra medborgarnas säkerhetskunskaper och förebygga olyckor. 8-klassister är en nationell målgrupp som samtliga räddningsverk erbjuder säkerhetsskolning åt (för mera information se www.nouhata.fi). Vår lektion innefattar förebyggande av olyckor, identifierande av farosituationer, säkerheten i hemmet och på fritiden samt allmän biståndsskyldighet. Målsättningen med skolningen är att ge råd och tips åt ungdomarna så att de kan förutse och förebygga olyckor i vardagen samt agera rätt och ändamålsenligt vid olika olycksfall.

Vi ger gärna tilläggsinformation om lektionen samt NouHätä-kampanjen. Gällande tidpunkt förlektionen kan ni kontakta säkerhetsutbildare Peter Lönnqvist, peter.lonnqvist@espoo.fi, tel. 043 827 1013.

Värderingar samt inställning, kunskap, färdighet och vilja att agera rätt utgörs av många olika delområden - vi vill samarbeta för att främja välbefinnande och för att säkerställa en trygg och hälsosam framtid för ungdomar.

Se video om NouHätä! (1 min 30 s)


Ämne:
  • Säkerhet