Nylands 32 försvarsdag i Kyrkslätt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
01-09-2014 kl. 13.16

Nylands 32 försvarsdag hålls 5.10.2014 i Kyrkslätt. Temat för försvarsdagen är Trygg hembygd.

Försvarsdagens program

9.00 Flagghissning vid kommungården

10.00 Tvåspråkig gudstjänst i Kyrkslätt kyrka
Kransnedläggning vid hjältegravarna

10.00-14.00 Säkerhets- och materielutställning i idrottsparken
Soldathemmets kaffe- och munkförsäljning

11.00-14.00 Fältlunch på utställningsområdet

12.00 Paradmönstring på torget, förbimarch vid kommungården

13.00-14.30 Kaffeservering i matsalen i Kirkkoharjun koulu

13.45 Kyrkslätts Reservofficersförenings 50-årsmottagning i auditoriet i Kirkkoharjun koulu

14.30-16.00 Försvarsfest i festsalen i Kirkkoharjun koulu

Maanpuolustuspaiva.net

Ämne:
  • Evenemang för allmänheten, 
  • Säkerhet