Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-03-2020 kl. 11.28

Västra Nylands räddningsverk fortsätter, tillsammans med samarbetspartners, oljebekämpningsarbetet i Fagerviken i Ingå, enligt den gemensamma planen.

Man har börjat slå vassen på de värst drabbade områdena och fortsätter tillsvidare, uppskattningsvis i några veckor framöver. Olja samlas ännu upp från vattnet och stränderna.

Miljöexperterna fortsätter att ta jordprover på området. Vattenståndet har sjunkit till en nivå som motsvarar nivån då oljespillet skedde, därmed kan jordproverna tas på ställen som tidigare låg under vattenytan. Utgående från jord- och vattenprovernas resultat, skapas en restaureringsplan för varje fastighet på det drabbade området.

En expert från Finlands miljöcentral kommer på torsdag 12.3 för att uppskatta oljeskadans inverkan på vattenfåglarna och ger en rekommendation för eventuella åtgärder.