Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter enligt planen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-03-2020 kl. 14.58

Västra Nylands räddningsverk med sina samarbetspartners, fortsätter oljebekämpningsarbetet i Fagerviken enligt den överenskomna planen. Trots det rådande undantagstillståndet strävar man efter att fortsätta arbetet som förut.

Jordmånsprover har tagits på hela området. På vissa fastigheters görs kompletterande provtagningar. När provernas resultat är klara sammanställs fastighetsspecifika undersökningsrapporter och vid behov restaureringsplaner.

Vass som förorenats av olja har slagits på många ställen och detta arbete fortsätter. På sina håll har vassen lagt sig och att avlägsna den tar mer tid. Bommar används fortsättningsvis för att skydda stränderna. På detta vis förhindrar man att rengjorda områden förorenas igen och att oljan rör sig på området. Gamla absorberingsbommar har samlats upp och ersatts av nya.

Oljebekämpningen har för undersökningens och skyddandet av strändernas del framskridit så långt att man kan inleda avlägsnandet av havsbommen som stänger av viken. Medan detta görs sätts fler bommar ut för att skydda hamnområdet och hamnverksamheten återgår till det normala.