Priset Årets brandkårsungdomsarbetare går till Grankulla

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-11-2014 kl. 17.16

SPEK INFORMERAR 17.11.2014

Årets brandkårsungdomsarbetare Jens Tegengren kan uppskatta ungdomsarbete och dem som gör det. Han har själv börjat på Grankulla FBK:s ungdomsavdelning, övergått till larmavdelningen och slutligen blivit brandkårschef. Han har kämpat för ungdomsavdelningen och fått sin brandkårs ungdomsarbete att blomstra med över 10 års aktiv verksamhet. Ungdomsarbetskommitténs val för Årets brandkårsungdomsarbetare i Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland publicerades idag i Helsingfors.

Mannen som räddade verksamheten på Grankulla FBK:s ungdomsavdelning från att tyna bort. Mannen som finns där ungdomarna finns. Mannen för vilken brandkårens ungdomsarbete betyder allt. Så här kunde man beskriva Jens Tegengren, nyvald till Årets brandkårsungdomsarbetare.

Verksamheten på Grankulla FBK:s ungdomsavdelning var delvis i vågskålen för fem år sedan. Tegengren var en av dem som var med om att rädda den. I dag är han brandkårschef och förstår säkert ungdomsavdelningens och ungdomsarbetets betydelse, cirka hälften av medlemmarna på FBK:s larmavdelning kommer från ungdomsavdelningen.

– Ungdomsarbetet är mycket givande. Man blir kontinuerligt motiverad på nytt, när man till exempel ser hur de egna juniorerna redan utbildar de yngre. Där ser man ett klart resultat av det som man själv har satsat på, konstaterar Tegengren.

– En ungdom behöver sysselsättning. Om den inte finns, kan han hitta på fel saker. En modern ungdom lär sig egentligen inte att ta ansvar någonstans. Och sedan är man plötsligt 18, och borde kunna vara vuxen, utan att ha fått någon träning någonstans. På brandkåren är det lätt att lära ungdomar vad ansvar och arbete betyder, när var och en har en egen roll och viktig betydelse i gruppen.

Jens Tegengren är aktiv också på nationell och internationell nivå. Förra sommaren fick han en utmärkelse av Brandenburgs brandkårsungdomsväsende för främjandet av ungdomsarbetet mellan Finland och Tyskland. Tack vare honom kommer Grankulla FBK:s brandkårsungdomar årligen till ett brandkårsläger i Tyskland och är värdar för de tyska ungdomarnas återvisit i Finland. I hemlandet arbetar han bl.a. som utbildare på brandkårsungdomarnas läger som arrangeras av Finlands svenska brand- och räddningsförbund (FSB).

Tegengren har också själv fostrats av ungdomsavdelningen i sin brandkår, så man har sett honom i Grankulla FBK:s lokaler redan i cirka 20 år. I över 10 år har han gjort ett värdefullt arbete för ungdomsarbetet – med ungdomarna och för dem.

Priset Årets brandkårsungdomsarbetare tilldelas som erkänsla för ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för brandkårsungdomsverksamheten. Utmärkelsen tilldelas årligen och valet görs av ungdomsarbetskommittén för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

www.spek.fi


Ämne:
  • Ungdom, 
  • Säkerhet